Vytápění, větrání 19.03.2020 09:54 19.03.2020 09:54

Příklad tříbodově řízeného regulačního ventilu je uveden v následujících obrázcích.

V příkladu je použitý tříbodově řízený pohon DANFOSS AMV 20, s napájecím napětím 230 VAC, příkon 2 VA.

Pohon je ovládán standardním tříbodovým řízením zavírá-klid-otevírá, který se používá např. i pro žaluziové pohony a stejným způsobem se i elektricky zapojuje. Pro elektrické řízení můžeme použít dva nezávislé spínací kontakty, nebo speciálně zapojený výstup se dvěma relé a vzájemným blokováním sepnutí obou výstupů (viz tento článek). Vždy musíme zajistit, aby nedošlo k současnému sepnutí obou výstupů.

 

Obr. 1 Základní princip (zapojení)  tříbodového řízení pohonu

Obr. 2 Příklad připojení tříbodově ovládaného pohonu AMV 20