Mechanika, konektory, relé DO relé 16.03.2020 16:34 16.03.2020 16:34

Binární výstupy systému se rozdělují na klasická elektromechanická relé, polovodičová relé (ovbvykle se používá zkratka SSR), jednoduché triakové výstupy a stejnosměrné polovodičové výstupy (někdy nazývané „tranzistorové výstupy“).

 

Výstupy systému řešené elektromechanickým relé jsou nejčastější a nejuniverzálnější výstupy s velkou odolností a univerzálností použití, ale mají také svoje omezení a vyžadují dodržování některých zásad:

  1. Relé má omezený počet sepnutí (vyjádřenu mechanickou a elektrickou životností kontaktu). Je nutno si uvědomit, že sepnutí a rozepnutí relé ve vteřinových intervalech jej zničí za několik měsíců ! Pro častější sepnutí než jednou za několik minut je nutno použít polovodičový výstup – obvykle SSR.

  2. Kapacitní (spínané zdroje LED, některé předřadníky zářivek atd..) a induktivní (cívky stykačů, ventilů atd...) zátěž výrazně snižuje maximální spínaný výkon každého relé a zároveň maximální počet sepnutí (elektrická životnost kontaktu). Podrobnější informace o vlivu kapacitní a induktivní zátěže jsou uvedeny v tomto článku.

  3. Běžná relé, která nemají zvýšený maximální spínaný proud („inrush current“) nejsou vhodná pro spínání kapacitní zátěže. Pro kapacitní zátěž jsou vhodná relé systému s kontaktem 16 A, která jsou buď v provedení zesíleném, nebo s wolframovým předkontaktem.

  4. Všechny reléové výstupy základních i periferních modulů Foxtrot, CFox, RFox jsou provedeny bez interního jištění, takže jištění obvodu spínaného reléovým výstupem musí být vždy řešeno v rámci instalace. Taktéž odrušovací a ochranné obvody musí být  v případě potřeby osazeny v rámci instalace systému.

  5. Rozepnuté relé NENÍ bezpečné oddělení obvodů ve smyslu ochrany před úrazem (izolační napětí rozepnutého kontaktu nesplňuje hodnoty pro bezpečné oddělení obvodů).