Napájení, zdroje, zálohované napájení napájení 18.07.2022 14:07 18.07.2022 14:07

Tento článek uvádí příklad řešení napájení systému Foxtrot z napájecího napětí 12 VDC a zároveň příklad řešení ze sítě napájené, akumulátorem zálohované hladiny 12 VDC s použitím napájení systému se jmenovitým napětím 24 VDC.

Příklad výpočtu přibližného času zálohování a potřebné kapacity akumulátoru pro zapojení dle obr.1 naleznete v tomto článku.

Pro napájení systému Foxtrot z hladiny 12 VDC (13,8 VDC) je možno použít DC/DC měnič DDR-15G-24 firmy MeanWell. Modul je v provedení 1M na DIN lištu. Vstup modulu je 12 VDC (rozsah 9 ÷ 36 VDC), výstup 24 VDC, max. 0,63 A.

Napájecí zdroj DRC-40A je síťový spínaný zdroj s pevným výstupním napětím 13,8 V, 2,9 A. Lze jej ve spojení s DC/DC měničem na 24 VDC použít pro napájení řídících systémů Foxtrot s požadavkem zálohování při výpadku síťového napětí záložním napětím 12 VDC.

Zdroj nenapájí přímo řídicí systém (připojenou zátěž), současně nabíjí (udržuje nabitý) připojený olověný akumulátor a prostřednictvím DC/DC měniče 12 / 24 VDC poskytuje zálohované napájecí napětí 24 VDC pro řídicí systém. Při výpadku napájecího napětí zdroj plynule pokračuje v napájení zátěže z připojené baterie.

Zdroj je vybaven dvěma tranzistorovými výstupy AC OK a Bat Low.
Výstupní tranzistor AC OK je sepnutý, když je na vstupu zdroje správné síťové napětí.
Výstupní tranzistor Batt Low je sepnutý, když je napětí baterie nižší než 11 V (signalizace vybité baterie).
Výstupy jsou řešeny tranzistory v provedení otevřený kolektor. Emitor (záporný vývod výstupu) je vnitřně propojen se svorkou -V (svorka 1).

Modul nevyžaduje nucené chlazení, je napájen ze standardní rozvodné sítě 230 VAC. 

Při spínání vstupu zdroje je nutné zohlednit maximální hodnotu zapínacího proudu až 60 A (bližší informace naleznete v tomto článku). Doporučené předjištění tavnou pojistkou T 3,15 A. 

Vstup 230 V zdroje by měl být vždy ošetřen proti přepětí. V článku jsou popsány základní zásady ochrany proti přepětí včetně příkladů zapojení SPD typu 3 a napájecího zdroje.

Napájecí zdroj DRC-40A splňuje požadavky na bezpečnostní transformátory a je zdrojem malého bezpečného napětí (SELV).

Tab. 1 Základní parametry zdroje  DRC-40A

Vstupní napětí 90  ÷ 264 VAC
Vstupní proud typ. 0,6 A / 230 VAC
Zapínací proud (studený start) max. 60 A / 230 VAC 
Výstupní napětí 13,8 VDC 
Výstupní proud  max. 2,9 A
Celkový výstupní výkon trvalý max. 40,02 W
Ochrana výstupu proti zkratu elektronická
Vypnutí baterie při napětí 10 +/-0,5 V
Max. nabíjecí proud 1 A
Max. spínané napětí a proud výstupů AC OK, Bat Low 50 V,  30 mA (výstupy otevřený kolektor)
Elektrická odolnost izolace vstup/výstup 3000 VAC
Provozní teplota -30 °C až +70 °C (zatěž. charakteristika viz obr. 2.)
Rozměry

40 x 90 x 100 mm

 

Obr. 1. Příklad zálohovaného napájení CP-2005

Poznámky:

  1. Modul CP-2005 nemá režim binárních vstupů "bezpotenciálový kontakt", takže se využije konfigurace AI0 a AI1 pro měření odporu rozsah 0 ÷ 2 kΩ a vyhodnotí se jako odpor (téměř nula nebo téměř nekonečno). Např. CP-2007 má přímo režim bezpotenciálový kontakt, tam je možno využít přímo režim DI.
  2. Vypnutý zdroj po připojení pouze baterií nezačne napájet výstupní obvody, musí se napřed připojit na síť 230 VAC, pak už normálně funguje i při odpojení sítového napětí
  3. Takto napájený modul CP-2005 s LTE při zálohování např. akumulátorem 12 V, 9 Ah (např. HR 1234W) vydrží v chodu z baterií cca 24 hodin (při využití LTE komunikace do cca 3% času provozu).

 

Obr. 2. Zatěžovací charakteristika zdroje DRC-40A

 

Obr. 3. Čelní pohled na zdroj DRC-40A, rozměry modulu zdroje

 

Obr. 4. Umístění zdroje DRC-40A na DIN lištu