Příklad uvádí přibližný výpočet potřebné kapacity akumulátoru pro zálohované napájení základního modulu Foxtrot.

Typický příkon základního modulu CP-2005, při rozepnutých relé, je cca 3W (každé sepnuté relé přidá cca 0,2 W).

Klidový příkon LTE části CP je cca 0,1 W, špičkový maximální příkon při vysílání je 10 W (obvykle jen okolo 2 ÷ 4 W, ale v extrémním případě až k 10 W krátkodobě).

Při odhadované aktivitě LTE (5x za hodinu odeslaná zpráva, celkem max. 10 s aktivita) vychází procentuální doba provozu LTE na cca 3%.

Zapojení DC/DC měniče s napájecím zdrojem a akumulátorem je uvedeno v tomto článku.

 

Tab. 1. výpočet potřebné kapacity akumulátoru

modul aktivní špičkový procentuální využití   spotřeba za 24 hodin:
LTE část 0,10 W 10,00 W     3,00%   10 Wh
CP-2005 bez LTE 3,00 W       100,00%   72 Wh
            celkem za 24 hodin spotřeba 82 Wh
               
            kapacita 24 V akumulátor 3,4 Ah
            kapacita 12 V akumuátor 6,8 Ah
            účinnost měniče 12/24 V (DDR-15G-24) 85 %
            kapacita 12 V akumulátor výsledná 8,0 Ah

Poznámky:

  1. údaje v tabulce jsou informativní, vycházejí z typických hodnot příkonů a časů, příklad ukazuje přibližné časy a požadavky na záložní akumulátor
  2. Na skutečnou dobu zálohování má dále vliv teplota okolí, vliv stárnutí atd.