Ochrana proti přepětí 16.03.2020 16:46 16.03.2020 16:46

Následující články se věnují ochraně stavby před bleskem a přepětím dle ČSN EN 62305, stručně popisují zásady správného výběru a instalace SPD (připraveno ve spolupráci s firmami SALTEK a HAKEL).