Foxtrot základní moduly Foxtrot 2, OEM 26.03.2020 17:29 26.03.2020 17:29

Řada systémů CP-297x  jsou volně programovatelné řídící systémy pro tepelná čerpadla, vzduchotechnické jednotky, chladicí jednotky, automatické kotle, kogenerační jednotky  a další tepelná zařízení.

 

Základní popis

Modul CP-2970 je kompletní řídicí systém řady Foxtrot v provedení určeném pro vestavbu do cílového produktu. Modul je v plném osazení vybaven poměrně velkým počtem vstupů a výstupů včetně speciálních rozhraní tak, aby umožnil optimální konfiguraci pro cílovou aplikaci. Konkrétní osazení a vybavení je řešeno po vzájemné dohodě se zákazníkem.

Modul je realizován jako tzv. „open frame“ provedení, tj. standardně není umístěn do žádného krytu a je připraven pro upevnění na základovou desku v produktu pomocí distančních sloupků 


Vlastnosti

Modul CP-2970 vychází svým provedením z řídicích systémů kategorie PLC., Je volně programovatelný v prostředí Mosaic, s využitím programovacích jazyků dle normy ČSN EN 61 131. Systém je postaven na OS Linux, což umožňuje programovat specifické úlohy pro řízení apod. formou “balíčků”.


 

Modul umožňuje přímé připojení čidel a ovládání akčních členů:

čidla teploty vody, vzduchu, spalin...

čidla tlaku vody, vzduchu

čidla průtoku vody (impulzní, VFS,...)

čidla RH, CO2

měření elektrické energie

měření tepelné energie (kalorimetr)

snímání signálů HDO (vícekanálové SP)

 

řízení otáček oběhových čerpadel s EC motory 

řízení ventilů (voda, plyn)

řízení servopohonů a klapek (voda, vzduch, plyn)

řízení otáček kompresorů (Copeland)

řízení EEV (interní driver)   (anglicky: EVI)

spojité řízení výkonu elektrického předehřevu

řízení krokových motorů 

řízení otáček DC motorů

 

Další možnosti

napájení modulu 230 VAC nebo 24 VDC

lokální servisní displej (grafický, OLED)

interní WEB server a volně programovatelné, grafické a interaktivní webové stránky 

interní Datalogger (až 32 GB dat)

dálková správa včetně upgrade FW a SW

až 3 sériové komunikační kanály


 

Vybavení modulu CP-2970

  

Vstupy, výstupy a rozhraní modulu CP-2970

Modul CP-2970 je osazen konektory, na které jsou vyvedeny všechny vstupy, výstupy, rozhraní a napájení. Konektory mají označení A až M, svorky na každém konektoru jsou značeny pořadovým číslem a označením konektoru, např. C1 až C7.

 

Konkrétní konektory na příslušné variantě modulu (specifikované objednacím číslem) jsou dány specifikací varianty (dle dohody se zákazníkem), takže mohou být některé konektory úplně vynechané, nebo mohou být některé zkrácené – např. Konektor E, se svorkami E1 až E7, na který jsou vyvedené všechny analogové výstupy, může být v případě osazení pouze výstupy AO0 a AO1 zkrácen a osazen jen krátký, se svorkami E1 až E3. Možné jsou konektory s vývodem vodičů kolmo z desky nebo do boku.

 

Konektor A - napájení 230 VAC

Konektor B - napájení 24 VDC (v případě napájení z 230 VAC je na těchto svorkách výstup 24 VDC, který u vybraných variant možno použít pro napájení vnějších obvodů systému !)

Konektor C - komunikační rozhraní CH1 (RS-232 nebo RS-485), TCL2 a CIB

Konektor D - komunikační rozhraní CH2 (dle osazeného submodulu)

Konektor E - analogové výstupy AO0 až  AO5

Konektor F - analogové nebo binární vstupy AI0 až AI5

Konektor G - analogové nebo binární vstupy AI6 až AI11

Konektor H - analogové nebo binární vstupy AI12 až AI17

Konektor I - výstupy DO16, DO17, analogové vstupy AI19, AI20, 2x rozhraní pro čidla s komunikací včetně výstupu napájení 5 V (pouze pro připojená čidla)

Konektor J - binární vstup DI17 

Konektor K - reléové výstupy DO12 až DO15 (relé 5 A nebo SSR 1 A)

Konektor L - reléové výstupy DO6 až DO11 (relé 5 A nebo relé 16 A)

Konektor M - reléové výstupy DO0 až DO5 (relé 5 A nebo relé 16 A)

 

Analogové vstupy

Modul CP-2970 lze osadit až 20 analogovými vstupy vyvedenými na konektory modulu AI0 až AI20 (vstup AI18 není vyveden na svorky, je na něj pevně připojeno čidlo teploty, které je potřeba v případě měření termočlánků).

Vstupy jsou rozděleny dle možných rozsahů do čtyř skupin. Rozsahy pro každou skupinu vstupů jsou uvedeny v následující tabulce. V rámci možných rozsahů je možno každý vstup osadit dle požadavku zákazníka.

Analogové vstupy AI0 až AI16 jsou volitelně (individuálně pro každý vstup) také použitelné jako binární, v tom případě jsou definované jako signály DI0 až DI16.

 

Rozsah

AI0 ÷ AI14

AI15, AI161)

AI171)

AI19÷AI20

Ni1000

ano

ano

   
Pt1000

ano

ano

   
NTC 12 k

ano

ano

   
odpor do 200 kΩ 

ano

ano

   
odpor do 2 kΩ

ano

ano

   
KTY čidlo (PTC)

ano

ano

   
0 ÷ 10 V

ano

ano

   
0 ÷ 5 V  

ano

 

ano

0 ÷ 2 V  

ano

ano

 
0 ÷ 1 V

ano

ano

ano

 
-20 ÷ 100 mV  

ano

ano

 
-20 ÷ 50 mV  

ano

ano

 
0 ÷ 20 mA

ano

ano

   
4 ÷ 20 mA

ano

ano

   
termočlánky J, K, R, S, T, B, N  

ano

ano

 
lambda sonda   

ano

ano

 
0 ÷ 4 bar       

ano

0 ÷ 100 °C (čidlo VFS)      

ano

1 ÷ 12 l/min  (čidlo VFS)      

ano

2 ÷ 40 l/min (čidlo VFS)      

ano

1 ÷ 20 l/min (čidlo VFS)      

ano

5 ÷ 100 l/min  (čidlo VFS)      

ano

10 ÷ 200 l/min (čidlo VFS)      

ano

1) Vzájemné kombinace rozsahů u vstupů AI15, AI16, AI17 jsou dané vnitřním osazením a je nutno je řešit na dotaz


 

Binární a čítačové vstupy

Modul CP-2970 může být vybaven až 21 binárními vstupy, které jsou (kromě vstupu DI18) společné s analogovými vstupy a každý vstup je možno použít buď jako analogový, nebo binární.

Vstupy DI0 až DI17 mohou být osazené jako binární vstup, bezpotenciálový kontakt, nebo standardní binární vstup 24 VDC se společnou svorkou minus.

Vstupy DI8 až DI11 je také možno použít ve funkci čítačů (připojení impulzních výstupů elektroměrů, průtokoměrů apod..).

Vstupy DI16 a DI17 je také možno použít ve funkci snímání PWM signálu, např. zpětná vazba oběhových čerpadel s řízenými otáčkami PWM výstupem modulu CP-2970.

Vstup DI18 je binární vstup 230 VAC (např. připojení signálu HDO).

 

Rozsah

DI0 ÷ DI7

DI8 ÷ DI111)

DI12÷ DI171)

DI181)

DI19, DI20

DI  (obyčejný binární vstup 24 V)

ano

ano

ano

 

ano

DI  (pasivní kontakt)

ano

ano

ano

   
DI pulzní vstup  

ano

     
DI PWM    

DI16 a DI17

   
HDO vstup      

ano

 

1) Vzájemné kombinace rozsahů u vstupů jsou dané vnitřním osazením a je nutno je řešit na dotaz


 

Analogové výstupy

Modul CP-2970 lze osadit až 6 analogovými výstupy.

Výstupy AO0 a AO1 je možno osadit jako napěťové 0 ÷ 10 V, nebo s PWM výstupem určeným pro řízení otáček elektronicky řízených oběhových čerpadel a ventilátorů.

Výstupy AO2 až AO5 jsou napěťové 0 ÷ 10 V.

 

Analogové výstupy jsou vyvedeny na konektor E. 

Výstupy PWM

Analogové výstupy AO0 a AO1 je možno osadit v provedení PWM. Pak jsou výstupy vybaveny aktivním polovodičovým výstupem 24 VDC s nastavitelnou opakovací frekvencí PWM tak, aby s nimi bylo možno řídit otáčky oběhových čerpadel nebo ventilátorů vybavených elektronicky řízenými motory.

 

Výstupy DO16 a DO17 mohou být použity v režimu PWM. Pak jsou výstupy vybaveny aktivním polovodičovým výstupem 24 VDC nebo 5 VDC (podle osazení) s nastavitelnou opakovací frekvencí PWM tak, aby s nimi bylo možno např. řídit otáčky oběhových čerpadel nebo ventilátorů vybavených elektronicky řízenými motory.


Binární výstupy

Modul CP-2970 lze osadit až 18 binárními výstupy.

 

Výstupy DO0 až DO15 mohou být osazeny elektromechanickými relé se spínacím kontaktem s max. proudem 5 A / 230 VAC.

 

Variantně je možno osadit jiné výstupní prvky (platí pro každý výstup nebo dvojici samostatně):

 

DO0 a DO1 - místo dvou relé 5 A lze osadit jedno relé 16 A přepínací kontakt

DO2 a DO3 - místo dvou relé 5 A lze osadit jedno relé 16 A přepínací kontakt

DO4 a DO5 - místo dvou relé 5 A lze osadit jedno relé 16 A přepínací kontakt

DO6 a DO7 - místo dvou relé 5 A lze osadit jedno relé 16 A přepínací kontakt

DO8 a DO9 - místo dvou relé 5 A lze osadit jedno relé 16 A přepínací kontakt

DO10 a DO11 - místo dvou relé 5 A lze osadit jedno relé 16 A přepínací kontakt

 

DO12 - místo relé 5 A lze osadit SSR relé, 230 V, až 1 A  (spínání v nule)

DO13 - místo relé 5 A lze osadit SSR relé, 230 V, až 1 A  (spínání v nule)

DO14 - místo relé 5 A lze osadit SSR relé, 230 V, až 1 A  (spínání v nule)

DO15 - místo relé 5 A lze osadit SSR relé, 230 V, až 1 A  (spínání v nule)

 

DO16 a DO17 jsou aktivní polovodičové výstupy s max. výstupním spínaným proudem 0,5 A, každý výstup může být osazen se jmenovitým napětím 5 VDC nebo 24 VDC.

Výstupy je možno použít jako běžné binární výstupy, nebo výstupy PWM.Obr. 1 Příklad zapojení konektoru M

Poznámky:

  1. Stejné zapojení (možnosti osazení 2x relé 5 A nebo 1x relé 16 A) jako v příkladu platí vždy pro každou trojici svorek na konektorech L a M


Výstupy DO0 a DO1 jsou osazeny spínacím kontaktem 5 A

Výstup DO2 je osazen relé s přepínacím kontaktem 16 A (v tom případě je vždy druhý výstup dvojice nepoužitý – zde DO3)

Výstupy DO4 a DO5 jsou osazeny spínacím kontaktem 5 A

 

Speciální vstupy a výstupy

SD1, SC1, SD2, SC2, 2x vyvedené  sériové rozhraní, na které lze připojit a zpracovat:

1) 2x čidlo RH a teploty, RH: 0 ÷ 100 %, T: -40 ÷ 100 °C

2) 2x čidlo tlaku, 0 ÷ 250 Pa, -500 ÷ 500 Pa


 

Rozhraní

Modul CP-2970 je možno variantně osadit několika komunikačními rozhraními:

CH1 - první sériový komunikační kanál, variantně osazen RS-232 nebo RS-485

CH2 - druhý sériový kanál - volitelně rozhraní pomocí submodulů řady Foxtrot 2

CIB - interní master CIB sběrnice, včetně interního napájení 100 mA 

TCL2 - master systémové sběrnice TCL2

ETH1 - Rozhraní ETHERNET, osazen vždy, standardní 100 Mbit, RJ-45

ETH2 - Rozhraní ETHERNET, standardní 100 Mbit, RJ-45

USB1 - Rozhraní USB host s konektorem typu A pro připojení externí paměti (flashdisk), WiFi

USB2 - Rozhraní USB device s konektorem typu micro B pro připojení vývojového prostředí Mosaic


 

Napájení

Modul CP-2970 může být napájen ze zdroje 24 VDC, nebo volitelně ze sítě 230 VAC.

V případě napájení 24 VDC je napájecí napětí přivedeno na konektor B (příkon modulu je dle osazení cca 4 až 15 W)

Při napájení 230 VAC je napájecí napětí přivedeno na konektor A. Vstup je chráněn tavnou pojistkou umístěnou vedle konektoru. Modul lze osadit zdrojem s výkonem 10 W nebo 20 W (podle osazení systému, ev. podle požadavku na napájení vnějších obvodů modulu).

Konektor B v tomto případě slouží v případě potřeby (a dle rezervy výkonu zzdroje) jako výstup 24 V pro napájení vnějších obvodů systému (např. napájení proudové smyčky 4 ÷ 20 mA, buzení binárních vstupů 24 V)

 

Volitelné I/O submoduly

Osazují se do pozice za svorkovnicí I

OS-1983 submodul 2x (1x)  řízený bipolární EEV

OS-1984 submodul 2x (1x)  řízený unipolární EEV


 

Rozměry, mechanické provedení

 

Obr. 2    Vnější rozměry modulu CP-2970 včetně umístění upevňovacích otvorů