Moduly na EBUS CFox, Foxtrot 2 17.07.2020 11:37 17.07.2020 11:37

Modul CF-2141 je master CIB sběrnice pro systém Foxtrot 2 (centrální jednotky CP-2xxx), který umožňuje připojit jednu CIB linku (až 32 CIB jednotek). Modul CF-2141 poskytuje interně plnohodnotné napájení CIB linek (obsahuje interní oddělovací členy, zatižitelnost 1A). Vlastní modul je napájen z 24 V DC, odběr modulu z napájecího zdroje bez zatížení výstupu CIB je max. 100 mA, tj. celkový odběr při max. zatížení CIB výstupu je 1,1 A.


Na čelním panelu jsou umístěny 2 indikační LED diody:

  • PWR indikuje napájení modulu CF-2141
  • CIB indikuje komunikaci na CIB lince

Pokud příslušná LED svítí trvale zeleně,  je CIB linka v režimu HALT (neobsluhuje připojené jednotky).  Pokud LED zeleně bliká, je modul v režimu RUN (obsluhuje jednotky) a všechny obsluhované jednotky komunikují. Pokud v režimu RUN LED problikává i červeně, signalizuje výpadek komunikace s některou obsluhovanou jednotkou.

Konektor ETH (RJ-45) je určen k připojení CF-2141 k základnímu modulu systému Foxtrot CP-2xxx  UTP kabelem typu min. Cat.5. Lze použít jak rozhraní ETH1, tak ETH2 základního modulu, na zvoleném rozhraní však mohou být připojeny jen moduly CF-2141 a žádná další zařízení. Maximálně může být v jedné sestavě použito 7 modulů CF-2141.

Přepínač ADR slouží k nastavení adresy modulu CF-2141.

Příklad propojení více modulů CF-2141 k jedné CP-2xxx je uveden v tomto článku.

 

Obr.1  Základní příklad připojení CF-2141 k CP Foxtrotu 2

Poznámky:

  1. Pro propojení použijeme standardní UTP kabel kategorie min. Cat.5
  2. Max. délka UTP kabelu je 100 m