Osvětlení, zásuvky inteligentní dům, zásuvky 19.02.2020 18:51 19.02.2020 18:51

Zásuvky a zásuvkové okruhy jednofázové se obvykle jistí jističem 16 A a pro jejich ovládání (spínání) můžeme použít reléové výstupy 16 A systému Foxtrot.

Podle požadavku umístění spínacího prvku můžeme použít:


Pro spínání 3f zásuvek, obvykle s větším jmenovitým proudem (32 A apod.) je nutno použít externí stykač dimenzovaný na příslušný proud a spínaný reléovým výstupem systému. Je vhodné ošetřit stykač (jeho ovládanou cívku) jako induktivní zátěž, tj. použít odrušovací prvky tak jak je popsáno v tomto článku.