Moduly na TCL2 DI 24V, DO relé, chlazení 18.03.2020 16:16 18.03.2020 16:16

Rozšiřovací modul IR-1501 je určený pro snímání až 4 binárních signálů 24 VDC se společnou svorkou (dle zapojení minus nebo plus), typ 1. Modul obsahuje 8 reléových výstupů se spínacím kontaktem a společnou svorkou. 

Vstupy DI0 ÷ DI3 umožňují realizovat speciální funkce shodné se vstupy základního modulu CP-1004 (funkce, režimy vstupů jsou shodné se vstupy DI0 ÷ DI3 modulu CP-1004, podrobnější informace a příklady zapojení naleznete v tomto článku). 

Reléové výstupy mohou spínat max. 230 VAC, 3 A (proud společnou svorkou max. 10 A). 

Vstupy jsou galvanicky oddělené od vnitřních obvodů (napájení a komunikace k základnímu modulu) a vstupy jsou odděleny od výstupů, stav každého vstupu a výstupu je indikován na čelním panelu modulu.

 

Binární vstupy DI0 ÷ DI3
  DI0 ÷ DI3
Typ vstupu Typ 1
Vstupní napětí pro log.0 max. +5 VDC
Vstupní napětí pro log.1 min. +15 VDC, typ. +24 DC, max. +30 VDC
Vstupní proud při log. 1 typ. 10 mA
Minimální šířka zachyceného pulzu 50 μs

 

čítačové vstupy DI0 ÷ DI3
Max. vstupní kmitočet 5 kHz
Minimální šířka zachyceného pulzu 50 μs

Inrementální snímač:

Max. kmitočet symterického signálu V, G 1,25 kHz
Šířka pulzu (V, G, NI, MD) min. 50 µs

Měření délky pulzu, měření periody a fázového posunu:

Vstupní kmitočet  0,1 ÷ 5000 Hz
Šířka pulzu 50 ÷ 10000000 µs

 

Základní parametry
Napájecí napětí 24 VDC, +25%, –15% 
Typický příkon 2,2 W
Maximální příkon 3 W


 

Reléové výstupy DO0 ÷ DO7

výstupy se společnou svorkou, trvalý proud výstupem 3 A, krátkodobě 6 A, max. trvalý proud společnou svorkou COM2 je 10 A, podrobnější informace o kontaktech relé naleznete v tomto článku.

Konektory modulu jsou standardní vyjímatelné konektory s klecovou svorkou ve vyjímatelné části s roztečí 5,08 mm. Pro manipulaci se svorkou je doporučený plochý šroubovák se šířkou 3,5 mm.  Podrobnější parametry konektorů jsou uvedeny v tomto článku.

Obr. 1 Základní schéma zapojení modulu IR-1501

Poznámky k zapojení:

  1. Vstupy DI0 ÷ DI3 mohou umožňují realizovat speciální funkce (připojení inkrementálních čidel, čítače apod.), podrobnější informace naleznete v tomto článku.
  2. Reléové výstupy jsou odděleny od ostatních obvodů izolací 4 kV.
  3. V příkladu jsou vstupy zapojeny se společnou svorkou minus.