Vodní hospodářství inteligentní dům, voda 01.03.2020 17:17 01.03.2020 17:17

Pro hlídání zaplavení v obytných prostorech, obvykle vybavených dlažbou a podobnou hladkou podlahovou krytinou (koupelny, kuchyně, také technické místnosti) je možno použít nalepovací snímač zaplavení FLA2100. 

Snímač nalepíme na podlahovou krytinu v místě, kde chceme hlídat možné zaplavení. Snímač FLA2100 je pásek šířky 15 mm, který je na okrajích opatřen vodivými elektrodami a na spodní straně samolepicí vrstvou. Pásek se dodává v délkách 2 m a 50 m, potřebný kus odstřihneme a na vodivé elektrody opatrně připájíme vývody, které připojíme na příslušný analogový vstup systému Foxtrot. Pásky můžeme paralelně spojovat a hlídat tak přítomnost vody na více místech např. pod spotřebiči v kuchyňské lince apod.

Pásek můžeme připojit buď na speciální vstupy pro měření kondenzace, např. C-AM-0600I, nebo C-HM-0308M (zde dosáhneme vysoké citlivosti i pro kapaliny s malou el. vodivostí nebo velmi krátké kousky pásku), nebo pro běžné měření úniku vody můžeme použít analogové vstupy pro měření odporu do 160 kΩ (používané např. pro měření NTC snímačů teploty, viz tento článek).

Odpor v suchém stavu je mnohem větší než 160 kΩ, při zaplavení, dle množství vody, délky pásku a čistotě vody klesá odpor na řádově desítky kΩ, např. namočený pásek délky 10 cm může mít odpor okolo 80 až 100 kΩ, při větší délce namočeného pásku odpor klesá více.

 

 

Obr. 1 Snímač zaplavení FLA 2100

Poznámky:

  1. Na elektrody je vhodné připájet izolované slaněné vodiče (průměr cca 0,5 až 0,8 mm), délka kabelu od snímače k měřicímu modulu může být desítky metrů, např. SYKFY 2x2x0,5. Na polaritě nezáleží.
  2. Příklad elektrického připojení je shodný např. s předchozím příkladem, shodně se připojují i odporová čidla teploty NTC apod.