Vodní hospodářství SPD, voda 01.03.2020 17:15 01.03.2020 17:15

Snímač zaplavení je určen k signalizaci poruchových stavů ( např. úniku vody) v kotelnách, výměníkových stanicích a podobných zařízeních. Snímač j umístěn v plastovém pouzdru vhodném k přímé montáži na stěnu pomocí dvou vrutů. Snímač náleží do kategorie vodivostních typů snímačů. Při spojení elektrod umístěných v dolní části krabičky snímače vodivým médiem připojený modul vyhodnotí stav zaplavení ten je přenesen do řídicího systému. Vlastní snímač DS se připojuje k modulu s příslušným vstupem zaplavení, např. C-AM-0600I, nebo C-HM-0308M.


Parametry čidla zaplavení DS

Teplota okolí -30 až 60 °C
Krytí  IP54
Připojení vodičů Max. 1,5 mm2
Vnější rozměry krabičky snímače     92 x 91 x 36 mm

 

Obr. 1 Připojení čidla zaplavení DS k modulu C-AM-0600I

Poznámky:

  1. Sondu připojujeme na vstup modulu dvoužilovým stíněným kabelem (doporučeno max. 15 m), průměr vodičů stačí 0,5 mm. Např. SYKFY 2x2x0,5. Na polaritě nezáleží.