Rosení a kondenzace 29.02.2020 15:41 04.03.2020 17:49

Pro zabránění vzniku kondenzace na potrubí, chladicích stropech, stěnách zařízení apod. Využíváme speciální odporové sondy rosení (popis v tomto článku), které umožní změnou vlastností citlivé polymerové vrstvy měřit vysokou vlhkost, nebo vodivostní sondy, které mají dvě izolované elektrody na podložce a měří se odpor mezi oběma elektrodami (popis v tomto článku).

Odporovou sondu s polymerovou vrstvou (popis v tomto článku) můžeme připojit pouze k vstupu AI5 modulu C-AM-0600I.

Sondu s izolovanými elektrodami (více informací v tomto článku) můžeme připojit ke vstupu AI5 modulu C-AM-0600I, nebo ke vstupům AI1 až AI3 modulů C-HM-0308M, C-HM-1113M a C-HM-1121M


Čidlo rosení musí pro správnou funkci mít stejnou teplotu jako plocha, kterou máme chránit před kondenzací a musí být zajištěn přístup vzduchu z místnosti. Čidlo umísťujeme na nejchladnější místo hlídaného stropu či zařízení, pro vodou chlazené stropy instalujeme čidlo na přívodní potrubí chladicí vody. Styčné plochy čidla s podkladem můžeme potřít tepelně vodivou pastou. Přesný postup umístění čidla pro kapilární stropní chlazení je nutné řešit dle montážních pokynů výrobce stropního chladicího systému.

Znečištění a agresivní chemikálie ovlivňují přesnost měření a zkracují životnost čidla.

 

Rosný bod

Udává se zpravidla teplota rosného bodu. Je to teplota, na kterou by bylo nutné při stálém tlaku ochladit vzduch, aby vodní pára obsažená ve vzduchu se stala takzvanou sytou vodní párou. Sytá vodní pára při dalším snižování teploty vzduchu kapalní - vzniká rosa.