Elektrická energie energetika 29.02.2020 11:50 04.03.2020 17:44

Pro podrobnou analýzu 3f sítě (měření a sledování sdružených a fázových napětí, proudů, činných a jalových výkonů, účiníků, THD napětí a proudů a frekvence v síti nn atd.) můžeme využít modul SMM33 připojený na komunikační kanál základního modulu Foxtrot. Podrobnější informace o komunikačních kanálech najdete v TXV 004 03.

SMM33 vybaven vstupy pro připojení tří napěťových signálů nominální hodnoty až 3 x 230 Vef a třemi plně oddělenými proudovými vstupy do 5 Aef. 

Napájecí napětí přístroje je nutné připojit ke svorkám AUX V přes odpojovací prvek (vypínač - viz příklad zapojení). Musí být umístěný přímo u přístroje a musí být snadno dosažitelný obsluhou. Odpojovací prvek musí být označen jako odpojovací prvek zařízení. Jako odpojovací prvek je vhodné použít jistič o jmenovité hodnotě 1A, musí však být zřetelně označena jeho funkce a stav (značkami „0“ a „I“ dle ČSN EN 61010-1).

Měřená napětí je vhodné jistit např. tavnou pojistkou o hodnotě 1A. Měřená napětí je možno připojit přes měřící transformátory napětí.

Proudové signály měřicích transformátorů proudu o nominální hodnotě 5 A nebo 1 A je nutno

přivést k párům svorek I1k, I1l, I2k, I2l, I3k, I3l,  je přitom třeba dodržet jejich orientaci (svorky k,l).

Komunikační linka RS-485 se připojuje na svorky A, B a stínění na svorku GND. Koncové body komunikační linky je nutno osadit zakončovacími odpory.

 

Základní technické parametry modulu SMM33

napájecí napětí 85 ÷ 275 VAC / 45 ÷ 450 Hz, 80 ÷ 350 VDC
příkon 3 VA / 3 W
třída přepětí a stupeň znečištění III / 2 - dle ČSN EN 61010-1
zapojení galvanicky izolované, nezáleží na polaritě
měřené napětí ( Unom = 400/230 VAC ) 4 ÷ 500 VAC / 2,3 ÷ 285 VAC ( sdružené / fázové )
přesnost měření napětí ± 0,5 % z hodnoty ± 0,1 % z rozsahu ± 1 digit
vstupní impedance 660 kΩ ( Li – N )
zapojení do hvězdy
trvalé přetížení (dle IEC 258) 2 x ( tj.  1000 / 570 V )
špičkové přetížení 4 x po dobu 1 sekundy ( tj. 2000 / 1140 V )
frekvence 45 ÷ 65 Hz
přesnost měření frekvence ± 0,02 %
měřený proud 0,02 ÷ 7 AAC ( Inom = 5 AAC );
přesnost měření proudu ± 0,5 % z hodnoty ± 0,1 % z rozsahu ± 1 digit
zapojení galvanicky izolované
trvalé přetížení (IEC 258) 14 AAC
špičkové přetížení 70 AAC po dobu 1 sekundy
komunikační port RS 485 galvanicky izolovaný, protokol Modbus-RTU
výkon činný ( Pnom = 230*INOM W ) rozsah omezen rozsahem měřeného napětí a proudu
přesnost měření činného výkonu ±2 % ±1 digit
výkon jalový ( Qnom = 230* INOM VA ) rozsah omezen rozsahem měřeného napětí a proudu
přesnost měření jalového výkonu ±2 % ±1 digit
účiník P.F. ( přesnost ) 0,00 ÷ 1,00  ±2 %;
cos φ ( přesnost ) -1,00 ÷ +1,00 L, C  ±2 %
THD ( přesnost ) do 25. řádu, 0 ÷ 200 %, ( ±2 % ±1 digit, pro U, I > 10 % UNOM ,INOM )
pracovní teplota -25 až 60°C
Maximální průřez vodiče do svorky 2,5 mm2


Obr. 1 Příklad zapojení analyzátoru 3f sítě SMM33 k CH2 CP-10x6 (10x8)