Datové komunikace Komunikační submodul, TC700, komunikace 15.02.2020 08:46 15.02.2020 08:51

Příklady ukazují základní doporučená zapojení, které nejsou samozřejmě jedině možným způsobem zapojení.

 
Propojení dvou systémů TC700 rozhraním RS-485 (submodul MR-0112) 

Propojení dvou systémů TC700 sériovým kanálem s rozhraním RS-485 je uvedeno na obr. 1. Zapojení předpokládá dva systémy a tudíž zakončení sběrnice je propojené na obou stranách (viz tento článek). V případě propojení více systémů se zakončení (svorky BT+ a BT–) propojí pouze na koncových systémech připojených na sběrnici. Další parametry (vodiče, zásady instalace) platí dle článků týkajících se RS-485.

Obr. 1 Schéma propojení dvou systémů TC700 s  rozhraním RS-485 (submodul MR-0112)

 

Propojení systémů TC700 a NS950 rozhraním RS-485

Propojení systémů TC700 a NS950 sériovým kanálem s rozhraním RS-485 je uvedeno na obr. 2. Zapojení předpokládá dva systémy a tudíž zakončení sběrnice je realizované na obou stranách. V případě propojení více systémů se zakončení připojí pouze na koncových systémech připojených na sběrnici.

Obr. 2 Schéma propojení systémů TC700 a NS950 s rozhraním RS-485 

 

Připojení systém TC700 k PC, rozhraní RS-232 

Chceme-li připojit TC700 sériovým kanálem k PC (např. pro programování – nechceme-li nebo nemůžeme-li využít rozhraní USB nebo ETHERNET), můžeme použít rozhraní RS-232 a kabel zapojený dle obr. 3 (odpovídá kabelu KB-0209, který lze objednat pod objednacím číslem TXN 102 09). Na použitý komunikační kanál TC700 je nutné osadit submodul MR-0102.

Obr. 3 Schéma připojení TC700 k PC, rozhraní RS-232

 

Modul XL-0471 – příklad propojení TC700, rozhraní RS-485

Požadujeme-li propojení komunikačních kanálů TC700 (např. realizace sítě PLC), chceme pohodlně připojit na komunikační rozhraní systému TC700 další zařízení, nebo chceme zvýšit odolnost proti přepětí,  můžeme použít modul XL-0471. Modul obsahuje rozbočovač rozhraní RS-485 s tím, že průchozí připojení (svorkovnice A a B) prochází přímo modulem a odbočení (svorkovnice C) je chráněno přepěťovou ochranou (bleskojistka, transil). Příklad zapojení modulu viz obr. 4. Modul zároveň umožňuje přímé připojení stínění kabelu. Stínění průchozích větví je propojeno navzájem a vyvedeno na svorku G1 (např. u průchozího kabelu nemusíme stínění uzemnit na modulu), stínění odbočky je připojeno na svorku G2, na kterou je připojena i přepěťová ochrana a předpokládá se jeji připojení na uzemnění rozvaděče (pracovní uzemnění).

Obr. 4 Schéma zapojení modulu XL-0471 (propojení systémů TC700, RS-485)