Napájení, zdroje, zálohované napájení 10.06.2020 18:41 10.06.2020 18:41

Napájecí zdroj DRC-60B je síťový spínaný zdroj s pevným výstupním napětím 27,6 V, 2,14 A. Je vhodný např. pro napájení řídících systémů Foxtrot s požadavkem zálohování při výpadku síťového napětí. Zdroj napájí řídicí systém (připojenou zátěž) a současně nabíjí (udržuje nabité) připojené olověné akumulátory. Při výpadku napájecího napětí zdroj plynule pokračuje v napájení zátěže z připojené baterie.

Zdroj je vybaven dvěma reléovými výstupy AC OK a Bat Low.
Výstupní relé AC OK je sepnuté, když je na vstupu zdroje správné síťové napětí.
Výstupní relé Batt Low je sepnuté, když je napětí baterie nižší než 22 V (signalizace vybité baterie).

Modul nevyžaduje nucené chlazení, je napájen ze standardní rozvodné sítě 230 VAC. 

Při spínání vstupu zdroje je nutné zohlednit maximální hodnotu zapínacího proudu až 60 A (bližší informace naleznete v tomto článku). Doporučené předjištění tavnou pojistkou T 2,5 A.

Vstup 230 V zdroje by měl být vždy ošetřen proti přepětí. V článku jsou popsány základní zásady ochrany proti přepětí včetně příkladů zapojení SPD typu 3 a napájecího zdroje.

Napájecí zdroj DRC-60B splňuje požadavky na bezpečnostní transformátory a je zdrojem malého bezpečného napětí (SELV).

Při instalaci modulu DRC je nutno nechat dostatečnou větrací vzdálenost, 5 mm vlevo a vpravo, 40 mm nad a 20 mm pod modulem. Instalace je možná pouze svisle, vstupní svorky 230 VAC dole, jiná poloha není výrobcem modulu povolena.

Tab. 1 Základní parametry zdroje  DRC-60B

Vstupní napětí 90  ÷ 264 VAC
Vstupní proud typ. 0,8 A / 230 VAC
Zapínací proud (studený start) max. 60 A / 230 VAC 
Výstupní napětí 27,6 VDC 
Výstupní proud  1,4 A (max. 2,15 A bez nabíjení)
Celkový výstupní výkon trvalý max. 59,4 W
Ochrana výstupu proti zkratu elektronická
Vypnutí baterie při napětí 20 +/- 1V
Max. nabíjecí proud 0,75 A
Max. spínané napětí a proud výstupů AC OK, Bat Low 30 V,  1 A
Elektrická odolnost izolace vstup/výstup 3000 VAC
Provozní teplota -30 °C až +70 °C (zatěž. charakteristika viz obr. 1.)
Rozměry

40 x 90 x 100 mm

 

Obr. 1. Příklad zálohovaného napájení CP-2005

Poznámky:

  1. Vypnutý zdroj po připojení pouze baterií nezačne napájet výstupní obvody, musí se napřed připojit na síť 230 VAC, pak už normálně funguje i při odpojení sítového napětí
  2. Takto napájený modul CP-2005 při zálohování např. 2ks akumulátorů 12 V, 9 Ah (např. HR 1234W) vydrží v chodu z baterií cca 55 hodin (při minimálním využití LTE komunikace).

 

 

Obr. 2. Zatěžovací charakteristika zdroje DRC-60B

 

Obr. 3. Čelní pohled na zdroj DRC-60B, rozměry modulu zdroje