TC700 TC700 09.02.2020 15:37 09.02.2020 15:37

Čítačový modul IC-7702 slouží pro připojení inkrementálních snímačů polohy (rotačních nebo lineárních), realizaci dvaatřicetibitových dopředných a reverzibilních čítačů a dalších funkcí. Modul obsahuje 4 čítače.

Čítače (číslované jako čítač 1 až 4) jsou rozděleny do dvou párů, oba páry jsou identické. Každý pár čítačů používá 5 vstupů a 2 výstupy. Všechny čítače lze použít v režimu IRC, druhý čítač z páru (čítače 2,4) lze navíc použít pro měření periody signálu. Šířka čítačů je 32 bitů.

Všechny čítače mají vstupy pro čítání (v režimu reverzibilní čítač V – nahoru, G – dolů, v režimu IRC jsou V, G fázově posunuté signály stop snímače) a nulový impuls (NI – v režimu čítač slouží k nulování čítače, v režimu IRC slouží k zapamatování načítané hodnoty), čítače 1 a 3 mají navíc měřicí dotyk (MD),  nulování čítače (CLR) a dva výstupy. Výstupy lze použít jako univerzální řízené programově, jako výstup digitální vačky nebo pro polohování. Režim polohování může být obousměrný s jednou rychlostí (výstupy řídí směr pohybu) nebo jednosměrný dvourychlostní (výstupy řídí pomalý a rychlý pohyb).

Čítače 2 a 4 mohou použít pouze dva vstupní piny, které sdílí s prvním čítačem z páru. Podle nastavení je jejich význam V, G (v režimu reverzibilní čítač V – nahoru, G – dolů, v režimu IRC jsou V, G fázově posunuté signály stop snímače) nebo V, NI (režim dopředný čítač, V – nahoru, NI – nulování čítače). Tyto čítače mohou na vstupu G měřit periodu signálu.

 

Přiřazení vstupních pinů k čítačům a volba režimu čítač / IRC

Každý pár čítačů používá 5 vstupních pinů. Čítače 1 a 3 jsou připojeny ke všem pěti vstupním pinům (DI10, DI11, DI12, DI13, DI14). Vstupní signály MD a CLR jsou sdílené s druhým čítačem z páru (čítač 2 a 4) a v případě použití čítače 2 (resp. 4) nejsou tyto signály pro čítače 1 (resp. 3) k dispozici.

 

Tab.8.5.1 Přiřazení vstupních svorek k čítačům:

Konektor

Význam signálů na svorkách konektoru dle režimu čítačů

Číslo svorky konektoru

Jméno svorky konektoru

Čítač 1 – režim IRC nebo čítač, s měřicím dotykem a ext. nulováním

Čítač 2 - nepoužitý

Čítač 1 – režim IRC nebo čítač

Čítač 2 – IRC nebo reverzibilní čítač bez ext. nulování

Čítač 1 – režim IRC nebo čítač

Čítač 2 – dopředný čítač s ext. nulováním

Čítač 3 – režim IRC nebo čítač, s měřicím dotykem a ext. nulováním

Čítač 4 - nepoužitý

Čítač 3 – režim IRC nebo čítač

Čítač 4 – IRC nebo reverzibilní čítač bez ext. nulování

Čítač 3 – režim IRC nebo čítač

Čítač 4 – dopředný čítač s ext. nulováním

1

DI10

V1

V1

V1

 

 

 

2

DI11

G1

G1

G1

 

 

 

3

DI12

NI1

NI1

NI1

 

 

 

4

DI13

MD1

V2

V2

 

 

 

5

DI14

CLR1

G2

NI2

 

 

 

8

DI20

 

 

 

V3

V3

V3

9

DI21

 

 

 

G3

G3

G3

10

DI22

 

 

 

NI3

NI3

NI3

11

DI23

 

 

 

MD3

V4

V4

12

DI24

 

 

 

CLR3

G4

NI4

 

Každý vstup obsahuje nezávislý digitální filtr, který potlačuje nežádoucí rušení a zákmity kontaktů. Filtr lze nastavit na jeden ze čtyř časů (zpoždění):

Zpoždění filtru
100 ns
185 us
1.48 ms
11.85 ms

Obr.8.5.1 Svorkové zapojení konektoru modulu IC-7702

 

Obr.8.5.2 Příklad zapojení modulu IC-7702

 

Příklady zapojení čítačového modulu IC-7702

Příklad 1 - připojení dvou inkrementálních snímačů včetně vyhodnocení nulových impulsů

- připojení kontaktů měřicího dotyku (MD) 

Obr.8.5.3 Zapojení modulu IC-7702  podle příkladu č.1

Na obrázku 8.5.3 je uvedeno základní použití v konfiguraci pro vyhodnocení dvou inkrementálních snímačů polohy. Zapojení předpokládá snímač napájený ze zdroje 24 V= s využitím externího napájecího zdroje 24 V. Výstupy snímače jsou otevřené kolektory PNP (spínače proti kladné svorce napájení +24 V). Kontakt měřicího dotyku je napájen ze zdroje 24 V= (jako standardní binární vstup PLC).

 

Poznámky:  

  1. Pro zvýšení odpolnosti je vhodné použít stíněného přívodního vodiče  (JYTY apod.), jehož stínění připojíme dle obecných zásad (viz. kapitola 4.2.5 této příručky). 

  2. Použitý inkrementální snímač polohy musí mít výstupy 24 V otevřený kolektor PNP (OC PNP), nebo tzv. push/pull výstupy. 

  3. Binární výstupy (DO0 až DO3) lze použít i jako normální tranzistorové výstupy 24 V, 1A na výstup.


 

Příklad 2 - připojení čtyř pulzních výstupů (např. vodoměry, plynoměry apod.), využití modulu IC-7702 jako čtyř dopředných čítačů 32 bit.

- ovládání čtyř externích relé výstupy modulu

 

Obr.8.5.4 Zapojení modulu IC-7702  podle příkladu č.2

Na obrázku 8.5.4 je uvedeno základní použití v konfiguraci modulu jako čtyř dopředných čítačů. Zapojení předpokládá pulzní výstupy z technologie 24 V= v provedení otevřený kolektor PNP a ekvivalentní řešení  (spínače proti kladné svorce napájení +24 V). Případné zákmity spínačů se mohou ošetřit digitálním nastavitelným filtrem na modulu. Všechny výstupy modulu jsou využity jako standardní výstupy PLC.

 

Poznámky:  

  1. Pro zvýšení odpolnosti je vhodné použít stíněného přívodního vodiče  (JYTY apod.), jehož stínění připojíme dle obecných zásad (viz. kapitola 4.2.5 této příručky). 


 

8.5.1.2 Výstupy modulu IC-7702

Výstupy mohou pracovat v různých režimech nastavitelných v řídicím slově programem:

  1. Přímé ovládání z programu (viz příklad 2)

  2. Režim digitální vačky

  3. Režim nastavování polohy UP/DOWN

  4. Režim nastavování polohy se zpomalovacími body

  5. Režim časovače

 

Podrobné informace o režimech modulu jsou uvedeny v dokumentaci TXV 004 22.