Moduly na CIB CFox, CIB, EVSE, energetika 09.02.2020 09:15 09.02.2020 09:15

C-KY-0901R je skleněný nástěnný ovladač s kapacitními tlačítky určený pro ovládání nabíjecí stanice elektromobilů. Obsahuje RFID čtečku, čidlo teploty, dva univerzální vstupy pro připojení dalších čidel teploty a signalizaci pomocí barevných LED.  Skleněná klávesnice je podsvícena a intenzitu lze plynule regulovat.

Tabulka základních parametrů modulu: catalog.tecomat.cz/produkt/c-ky-0901r


Obr. 1  Modul C-KY-0901R

 

 

Obr. 2.  Jednoduše vyvážený EZS vstup

 

Obr. 3. Dvojitě vyvážený EZS vstup

 

POZOR : Pro správnou činnost modulu je vyžadován CIB master CF-1140 / CF-1141  s verzí FW 1.8 a vyšší !!!

 

Ovládání

Modul se ovládá pomocí 8 kapacitních tlačítek (Obr. 4), u kterých je detekován krátký a dlouhý stisk. Prodleva dlouhého stisku je nastavitelná v inicializaci modulu stejně tak jako zvuková odezva na stisk.

               
    Obr. 4  Tlačítka klávesnice                       Obr. 5  Signalizační RGB LED


Podrobný popis SW obsluhy naleznete v tomto článku.