Ovladače, displeje 29.02.2020 08:34 29.02.2020 08:34

Pro ovládání osvětlení v některých prostorech je vhodné použít PIR detektory, které nám dle aktivity osob, úrovně venkovního osvětlení a dalších podmínek zajistí automatické rozsvícení zdrojů světla.

Toto řešení je vhodné např. pro osvětlení komunikačních tras v domě (děti v noci nemusí hledat vypínače osvětlení apod.), nebo automatické ovládání osvětlení ve vybraných místnostech.

Pro vyhodnocení pohybu osob můžeme využít PIR detektory EZS a to v jak případě přímého připojení detektorů k systému Foxtrot (systém Foxtrot zajišťuje funkce ústředny EZS), nebo nepřímo vyčítanými stavy PIR detektorů samostatné ústředny EZS připojené k systému Foxtrot komunikačním rozhraním.

Je potřeba počítat s tím, že PIR detektory EZS mají pomalejší reakci na zachycení pohybu (eliminování falešných poplachů atd., lze do určité míry změnit pomocí nastavení detektoru – propojky apod.)
a také umístění PIR detektoru s ohledem na zabezpečení objektu nemusí být vždy v souladu
s požadavkem na např. ovládání osvětlení (detektor je primárně umístěn tak, aby zachytil narušitele přicházejícího např. oknem, zatímco pro ovládání osvětlení je potřeba zachytit osobu vstupující dveřmi apod.).

V některých případech je vhodnější použít PIR detektory přímo pro ovládání osvětlení – buď je potřeba je umístit tak, aby optimálně reagovaly na pohyb osob uvnitř domu, nebo v prostorách, kde EZS není instalováno.

Pro tyto aplikace máme k dispozici přímo CFox modul C-RQ-0400R-PIR, který lze dodat v řadě designů dle požadavku zákazníka – viz následující příklad

nebo můžeme připojit na DI vstupy systému Foxtrot vhodné PIR detektory – lze použít buď běžné EZS detektory, nebo speciální PIR používané pro ovládání – např. v příkladech dále uvedený Vantage FL-MS MINI, umístěné optimálně z pohledu ovládání osvětlení v daném prostoru.