Ovladače, displeje inteligentní dům, ovladač 29.02.2020 08:36 29.02.2020 08:36

Ovládání osvětlení v místnosti je možno řešit PIR detektorem realizovaným v designu elektroinstalačních prvků C-RQ-0600R-PIR. Modul je dále možno
variantně na dotaz) osadit čidlem teploty a lze k němu připojit druhé čidlo teploty (teplota podlahy apod.) nebo binární vstupní signál. Po dohodě je možno místo čidla teploty osadit kombinované čidlo teplota a relativní vlhkost.

PIR senzor je řešen kulovým vrchlíkem průměru 24 mm, který je osazen obvykle do středu krytky ve zvoleném designu a pod ním je umístěno čidlo teploty.

PIR čidlo má dosah cca 5 až 7 metrů, úhel záběru je cca 60 ° - blíže k čidlu je úhel větší a se vzdáleností od čidla klesá. 

Obvykle se umísťuje do výšky standardních ovladačů (vypínačů) – např. 130 cm. 

Při osazení na strop místnosti je při výšce 240 cm dosah čidla cca kruhový s průměrem při zemi cca 5 m.

Senzor musí být umístěn dle zásad pro umístění PIR detektorů, je určen pouze pro vnitřní prostory, větší změny teploty mohou ovlivnit funkci senzoru.

Po zapnutí potřebuje senzor cca 60 s pro ustálení a v této době by neměl být v zorném poli senzoru pohyb.

Obr. 1 Modul C-RQ-0600R-PIR 

 

Poznámky:

  1. Modul na obrázku je osazen PIR detektorem a čidlem teploty. 

Obr. 2 Připojení modulu C-RQ-0600R-PIR včetně vnitřního propojení

Poznámky:

  1. Modul C-RQ-0600R-PIR se skládá ze dvou částí, standardně dodávaných již propojených – viz obrázek.
  2. V pravém dolním rohu obrázku jsou znázorněny svorkovnice na obou koncích modulu C-RQ-0600S