Žaluzie, zastínění bezpečnost, inteligentní dům 20.02.2020 17:46 20.02.2020 17:46

Motory pro pohony žaluzií, markýz a podobných zařízení jsou typicky střídavé asynchronní motory s reverzací přepínáním napájení vinutí (přímo a přes kondenzátor), typicky s příkony mezi 60 až 150 VA. Stejným způsobem řešené motory mají i tříbodově ovládané servopohony používané řízení otopných soustav apod., které se i stejným způsobem ovládají a lze je tedy zapojit dle stejných příkladů a zásad jako asynchronní motory žaluzií.

Následující obrázek znázorňuje princip řízení směru otáčení 1f asynchronního motoru žaluzie:

a) Motor stojí, oba výstupy (např. u modulu C-JC-0006M výstupy DO1u a DO1d jsou rozepnuté.

b) Motor se otáčí ve směru nahoru, výstup DO1u je sepnutý na fázový přívodní vodič 230 VAC.

c) Motor se otáčí ve směru dolů, výstup DO1d je sepnutý na fázový přívodní vodič 230 VAC. 

 

Ke spínání jsou vhodné libovolné reléové výstupy systému Foxtrot, ale z důvodu vyloučení sepnutí obou výstupů (směrů) zároveň je vhodnější využít relé s přepínacími kontakty zapojené se vzájemným blokováním sepnutí (viz. tento článek).


U těchto pohonů je nutné bezpodmínečně vyloučit současné připojení vstupních svorek pro oba směry otáčení současně – s velkou pravděpodobností dojde ke zničení motoru. 


Nesmí se paralelně zapojit více motorů na jeden reléový výstup systému, jestliže to výrobce žaluzií (jejich pohonů) výslovně nepovoluje.

Vlastní logiku řízení (koncové polohy, doba běhu, natáčení žaluzií) je potřeba ošetřit v aplikačním programu dle konkrétních motorů a ovládaných stínicích prvků, např. s využitím připravených funkčních bloků v prostředí Mosaic.

Vždy je potřeba zajistit, aby nedošlo k současnému sepnutí obou výstupů (nahoru a dolů) a také je potřeba zajistit, aby při rychlém přepnutí směru (např. ze směru dolů rovnou přejít na směr nahoru) byla zajištěna prodleva na uklidnění motoru min. 300 ms (dle specifikace výrobce motorů), jinak může dojít nejen k poškození motoru, ale i poškození reléového výstupu systému.

Pro interiérové žaluzie a rolety se také používají menší stejnosměrné motory (12 VDC nebo 24 VDC), u kterých se směr otáčení mění změnou polarity napájecího napětí (viz. tento článek)

U venkovních markýz je vhodné ošetřit automatické zasunutí v závislosti na rychlosti větru, pro což můžeme využít anemometr T114, meteostanici GIOM3000 nebo podobné snímače. Zároveň je možno využít informace od srážkoměru a dalších senzorů systému Foxtrot.

Žaluzie můžeme řídit opět s ohledem na rychlost větru podobně jako markýzy, zároveň můžeme využít pro jejich řízení informace od detektorů rozbití skla (např. při krupobití a rozbití skla okna žaluzie sjedou dolů a i s rizikem jejich poškození sníží možné mnohem vyšší škody na vybavení interiéru).

Také můžeme pro řízení žaluzií využít vnitřní i venkovní čidla intenzity osvětlení a tím udržovat v interiéru požadovanou úroveň intenzity osvětlení.