Meteo meteo 29.02.2020 17:24 04.03.2020 17:52

Meteostanice (anemometr) GIOM3000 je určena pro měření primárních veličin: 

Rychlosti a směru větru, vlhkosti, teploty, tlaku a veličin z nich odvozených: Barometrická výška, Relativní tlak QNH/QFF, Beaufort, Windchill, tlak nasycených vodních par, absolutní vlhkost g/m3 a g/kg, rosný bod.

V systému Foxtrot je k dispozici podpora pro integraci dat z meteostanice a následnému využití pro řízení, monitorování a zobrazení (webserver Foxtrot atd..).

 

Meteostanice je osazena rozhraním ETHERNET 10M  s napájením POE, je tedy možné ji zapojit přímo do SWITCHe, který POE podporuje s podmínkou, že napájecí napětí nepřesáhne 30 VDC. 

 

Napájení je možné realizovat i modulem „POE Splitter“ se síťovým adaptérem, kdy POE splitter sloučí standardní ETHERNET s napájením směrem k meteostanici. Pak je meteostanice napájena síťovým adaptérem z běžnou síťovou vidlicí a připojena standardním UTP kabelem do ETHERNET instalace.

 

Rozměry 250 x 277,6 x 77,9 mm
Napájení 12 V / 60 mA POE
Provozní teplota -30 až +60 °C

 

Obr. 1 Meteostanice GIOM3000

Poznámky:

  1. Meteostanice se instaluje na stožár a podobnou vertikální konstrukci (upínací objímka je součástí dodávky) nebo na stěnu.
  2. Meteostanice je pevně osazena kabelem zakončeným standardním RJ konektorem, délka kabelu cca 7 m.
  3. Pro zajištění ochrany proti přepětí doporučujeme nainstalovat přepěťovou ochranu DTB 4/100M 5cat/48V. Bližší informace o ochraně DTB 4/100M 5cat/48V, zapojení a zásady instalace najdete v článcích Ochrana proti přepětí.