Osvětlení, zásuvky CFox, inrush, osvětlení 19.02.2020 17:35 19.02.2020 17:35

Elektronické předřadníky, ať již jsou ovládány signálem 0 ÷ 10 V, nebo rozhraním DALI, DSI mají velmi často výrazný kapacitné charakter zátěže a v okamžiku připojení napájecího napětí odebírají po krátkou dobu mnohonásobně větší proud.

Např.: 

  • některé předřadníky OSRAM odebírají až 10x větší proud než standardní jmenovitý proud, 

  • předřadník Helvar EL1/2x18-42TCS může odebírat prvních 192 μs proud (tzv. studený start) až 40 A.

 

Tyto max. hodnoty proudu jsou také závislé na délce a průřezu přívodních vedení. 

Při současném spínání více předřadníků je nutno zohlednit nejen max. proud spínajícím reléovým kontaktem, ale také předřazené jištění (aby nedocházelo k vybavování zkratové spouště předřazeného jističe).

Předřadník Tridonic PCA 1x14 T5 BASIC Ip x!tec ll odebírá až 19,6 A po dobu 147 μs při průřezu přívodního kabelu 2,5 mm2 (přitom jmenovitý proud předřadníku je pouze 0,08 A !). Výrobce uvádí přehlednou tabulku, kde je pro konkrétní typ předřadníku, průřez kabelu a předřazený jistič (charakteristika a jmenovitý proud) uveden maximální počet předřadníků, které lze současně připojit a nedocházelo k vybavování jističe.

Proto je vždy nutno při výběru vhodného zapojení (typ relé, počet současně spínaných předřadníků) zohlednit parametry uváděné výrobcem.

Doporučujeme pro spínání jednoho předřadníku použít reléový kontakt s min. spínacím proudem 80 A, např. C-OR-0008M nebo C-LC-0202B (lze konstatovat, že relé s krátkodobým spínacím proudem pod 40 A je velmi málo použitelné pro spínání předřadníků), při spínání několika předřadníků paralelně je nutno použít relé s větším spínacím proudem  - doporučujeme použít moduly osazené relé se spínacím proudem 800 A – např. C-OR-0011M.

Pro větší počet předřadníků současně spínaných než cca 4 je z důvodu spolehlivé funkce předřazeného jištění potřeba důkladně prověřit max. spínací proudy předřadníků a použitý typ jističe, někdy je nutno rozdělit předřadníky na více reléových kontaktů a v SW ošetřit postupné spínání (pro velké objekty – průmyslové haly apod. není tento způsob ovládání nijak na závadu).