Vytápění, větrání vytápění 19.03.2020 09:14 19.03.2020 09:14

Podobně jako teplovodní vytápění do podlahy je možno řešit i přímotopné elektrické podlahové topení. Topné prvky v tomto případě jsou elektrické topné kabely (instalací podobné teplovodním systémům), topné rohože (pohodlnější instalace) a topné fólie (pod plovoucí podlahy apod.). Z pohledu řízení jsou všechny varianty rovnocenné. Běžné instalace se osazují prvky s výkonem 60 až 100 W/m2 (pro koupelny až 160 W/m2), z celkové plochy a el. propojení pak vychází spínaný výkon pro každou samostatně ovládanou část instalace.

Výhodou je, dle instalace, možnost rychlého náběhu teploty a lze lépe využít možnosti řízení teploty místnosti dle času a dalších podmínek.

 

Topné kabely nebo topné rohože spínáme reléovými výstupy dle spínaného výkonu. 

Můžeme využít reléový výstup přímo do instalační krabice (C-OR-0202B s možností zároveň měřit teploty podlahy), nebo modul C-OR-0008M, kterým můžeme spínat až 8 větví a umístit jej do rozvodnice k jističům jednotlivých topných větví. Modul můžeme také využít v provedení RFox pod názvem R-OR-0008M, napájet jej ze zdroje 24 VDC (např. DR-15-24) a pro komunikaci využít bezdrátovou síť RFox.

Velmi výjimečně je potřeba spínat větší výkon, pak je možno použít buď externí stykač spínaný reléovým výstupem systému Foxtrot, nebo, je-li možné rozdělit zátěž na více výstupů použít např. dva reléové výstupy 16 A a spínat každou část samostatným výstupem.

 

Pro standardní instalace je nutno hlídat max. teploty podlahy a osadit do podlahy čidlo teploty, které nám umožní měřit teplotu podlahy a zajistit dodržení maximální teploty podlahy cca 29 °C pro obytné místnosti, 33 °C pro podlahy v koupelnách a až 35 °C pro podlahy v okolí bazénu. 

Vhodná čidla pro měření teploty podlahy jsou uvedena v tomto článku, kde jsou uvedeny i podrobnější informace o montáži a umístění čidla teploty v podlaze.

 

Teplotu ve vytápěné místnosti měříme buď samostatným čidlem teploty umístěným na stěně, obvykle řešeným jako prvek v designu elektroinstalačních prvků (vypínače, zásuvky) v místnosti. 

Nebo použijeme ovladač s displejem, který zároveň měří teplotu v prostoru a také k němu připojujeme čidlo teploty podlahy.

 

Obr. 1    Příklad řízení elektrického podlahového vytápění modulem C-OR-0008M

Poznámky:

  1. Jištění dimenzujeme dle výkonu topných větví, max. 16 A na větev.