Moduly na TCL2 chlazení 18.03.2020 12:27 18.03.2020 12:27

Základní modul Foxtrot lze podle potřeby aplikace rozšířit o další periferní a speciální moduly. K jednomu centrálnímu modulu lze připojit až 10 periferních modulů propojených sběrnicí TCL2

Dále lze po sběrnici TCL2 připojit k centrálnímu modulu master moduly CF-1141(dvojitý externí master CIB) a další speciální moduly – např. textový panel ID-14 apod. 

Každá skupina modulů (tj. periferní moduly, master moduly a speciální moduly) má vyhrazený samostatný adresový prostor, takže se navzájem adresami nemohou překrývat (např. periferní modul IB-1301, externí master CF-1141 i panel ID-14 mohou mít nastavenou adresu 0).

 

Na čelním panelu modulu najdeme signalizační LED diody a otočný přepínač, kterým nastavujeme adresu modulu. Každý periferní modul, připojený k jednomu základnímu modulu musí mít nastavenou jinou adresu (v rozsahu 0 až 9). Adresu lze nastavit šroubovákem otočením otočného prvku šipkou proti číslu s požadovanou adresou.

 

Čelní pohled na periferní modulObr. 1 Připojení sběrnice TCL2 a napájení modulu I/O část svorkovnice A