Moduly na CIB CFox, SPD, voda 15.03.2020 14:49 15.03.2020 14:49

Modul je určen pro napájení řízeného ohřevu a měření detektoru srážek S-RS-01I, napájení ohřevu a měření snímačů námrazy se jmenovitým napětím 24 V, především firmy V-system, včetně spínání rozmrazovacích kabelů. Dále je možno připojit k modulu 2 sondy pro měření hladiny např. pro limitní hlídání vody v nádrži. Vstupy a výstupy je možno použít jako obecné AI/DI a DO.

 

Modul obsahuje 5 analogových vstupů, z čehož jsou 3 analogové vstupy pro připojení odporových čidel nebo jako běžné binární vstupy a 2 analogové vstupy jsou určeny pro střídavé měření odporu pro čidla námrazy, srážek a hladinové sondy. 

Dále je modul osazen PWM výstupem DO4 určeným pro napájení a řízení ohřevu čidel. Výstup je určený pouze pro napájení těchto čidel s příkonem cca 2W, výstupní obvody nemají ochranu proti přetížení.

Modul C-IS-0504M je dále osazen 3 reléovými výstupy, 1x 16 A a 2x 5A, např. pro spínání topných kabelů pro rozmrazování apod. 

Jednotlivé reléové výstupy je možno lokálně manuálně ovládat tlačítky na panelu modulu.


 

Základní parametry vstupů a výstupů:

Typ vstupu (připojené čidlo), vstupy AI1, AI2, AI3 Rozsah měřených hodnot
Pt1000 -90 °C ÷ +320 °C
Ni1000 -60 °C ÷ +200 °C
NTC 12k -40 °C ÷ +125 °C
KTY81-121 -55 °C ÷ +125 °C
Odpor max. 100 kΩ 0 ÷ 100 kΩ
Napětí 2 V 0 ÷ 2100 mV
Vstupní odpor vstupů pro napěťové rozsahy cca 100 kΩ, viz obr. vnitřní zapojení
16-bitový čítač pulsů (vodoměry apod.) > 30 ms puls, frekvence max. 20 Hz

 

Typ vstupu (připojené čidlo), vstupy AI4, AI5 Rozsah měřených hodnot
Odpor, měření střídavým proudem 0 ÷ 1000 kΩ
Vstupní odpor vstupů pro napěťové rozsahy 100 kΩ, viz obr. vnitřní zapojení

 

Výstup DO4  
Jmenovité výstupní napětí UJM 24 VDC
Nastavitelná střída PWM výstupu 0 ÷ 100 % 
Výstupní proud max. 80 mA
Frekvence PWM  100 Hz
Ochrana proti zkratu a přetížení Ne

 

Reléové výstupy modulu C-IS-0504M:

 

DO1, samostatný výstup, spínací kontakt,

trvalý proud výstupem 16 A, krátkodobé přetížení 80 A (max. 20 ms), podrobnější informace o kontaktech relé.

 

izolační napětí od ostatních obvodů a výstupů 3750 VAC,

tj. bezpečné oddělení obvodů

 

DO2, DO3, výstupy se společnou svorkou, spínací kontakt,

trvalý proud výstupem 5A, podrobnější informace o kontaktech relé.

 

Parametry použitých konektorů jsou uvedeny v tomto článku.

 

Modul je v 3M krabičce.Obr. 1 Základní příklad zapojení modulu C-IS-0504M s detektorem srážek S-RS-01M

Poznámky:

  1. Výstup D04 je určený pouze pro vytápění čidel s příkonem do 2 W, 24 VDC.
  2. Vstupy AI4 a AI5 měří odpor střídavým napětím cca 3,3 V, vstup je určený pouze pro měření vodivostních čidel a sond, není určený pro měření např. teploty.Obr. 2 Vnitřní zapojení modulu C-IS-0504M