Moduly na CIB CFox 15.03.2020 10:22 15.03.2020 10:22

Modul C-IT-0504S (obj. č.: TXN 133 26) je určen pro připojení analogových nebo binárních signálů a analogových výstupů 0 ÷ 10 V přímo na elektroinstalační sběrnici CIB. Vstupy, výstupy a sběrnice CIB se k modulu připojují prostřednictvím pevné svorkovnice. 

Univerzální vstupy lze nastavit na binární nebo analogové v SW konfiguraci modulu a to ve dvou skupinách. První skupina obsahuje 4 vstupy, druhá 1 vstup. Nastaveni je potom společné pro celou skupinu. Například jeden snímač teploty (AI) a čtyři vstupy kontakty (DI) nebo jeden vstup kontakt (DI) a čtyři snímače teploty (AI).

Pro měření teploty se používají odporové snímače PT1000, Ni1000, termistor NTC12k, nebo KTY81-121 proti společnému vodiči GND. Odpor je přepočten v modulu na číselnou hodnotu teploty a přenášen do centrální jednotky po sběrnici CIB. Pro jiný typ odporového snímače lze zvolit rozsah měření odporu 0 až 160 kΩ, ale přepočet na teplotu a linearizace se musí provést až na úrovni uživatelského programu. 

Binární signály se připojují na vstupy pouze jako volný, beznapěťový kontakt proti společnému vodiči GND. Binární vstup může pracovat také v režimu vyváženého vstupu.

Napětí analogových výstupů 0 ÷ 10 V je vyvedeno na svorky proti společnému vodiči GND.Obr. 1. Rozmístění signálů modulu C-IT-00504S, barvy vodičů a základní připojení
        (staré provedení do cca listopadu 2012)


Základní parametry vstupů DI/AI1 ÷ DI/AI5

Typ vstupu (připojené čidlo) Rozsah měřených hodnot
PT1000 -90 °C ÷ +320 °C
Ni1000 -60 °C ÷ +200 °C
NTC 12k -40 °C ÷ +125 °C
KTY81-121 -55 °C ÷ +125 °C
Odpor max. 160 kΩ 0 ÷ 160 kΩ
Binární vstup Log. 0 >1,5 kΩ / log 1 <0,5 kΩ
Vyvážený kontakt Odpor smyčky 2x 1k1

 

Základní parametry analogových výstupů AO1 ÷ AO4

Jmenovité výstupní napětí UJM 10 V
Nastavitelný rozsah výstupního napětí 0 ÷ 130 % UJM
Zatěžovací odpor >1 kΩ
Max. kapacita zátěže 250 nF
Obr. 2. Rozmístění signálů modulu C-IT-0504S, barvy vodičů a základní připojení
        (nové provedení cca od listopadu 2012)

 

Poznámky:

  1. Vstupy a výstupy modulu jsou vyvedeny na miniaturní svorkovnice.
  2. Svorkovnice umožňuje uvolnění vodiče pomocí úzkého šroubováku (viz obrázek), nebo lze použít běžný špendlík, zasunout jej do otvoru nad prostorem pro vodič a poté vodič vytáhnout.
  3. LED dioda je vedle kratší svorkovnice a je částečně skryta pod pouzdřením modulu.

 

Obr. 3. Vnitřní zapojení modulu C-IT-0504S