Signál HDO energetika 16.03.2020 15:00 16.03.2020 15:00

Na následujícím obrázku je příklad připojení tří povelového SP k modulu CP-1000, který má informaci o platnosti NT, výkonově mohou ovládat blokované spotřebiče také přímo stykače.

Obr. 1 Připojení tří povelového SP k modulu CP-1000

Poznámky:

  1. Na obrázku je zobrazena síť TN-C v elektroměrovém rozvaděči změněná na TN-C-S v domovním rozvaděči. Na distribučním území ČEZ Distribuce lze změnit síť již v elektroměrovém rozvaděči. V takovém případě by mělo být rozdvojení vodiče PEN na N a PE zakresleno již v elektroměrovém rozvaděči. Na distribučním území E.ON Distribuce je používána i síť TT. V takovém případě jsou vodiče N a PE zcela odděleny přičemž PE začíná uzemněním v elektroměrovém rozvaděči. Uvedené změny nic nemění na zobrazeném smyslu ovládání vodičem N ani na přepěťové ochraně.
  2. Signál SP je typicky přiveden kabelem CYKY  z elektroměrového rozvaděče. Z kabelu použijeme obvykle modrý vodič a ostatní přeznačíme na modro (SP ovládá signálem N).
  3. Vstup HDO na modulu (svorky F4 a F5) je přímo určen pro napětí 230 V (tj. se jedná o binární vstup 230 VAC), s odolností do 400 VAC a je ošetřen ochranným varistorem, který chrání vstup HDO před přepětím vznikajícím při odepnutí signálu SP na cívce stykače a v součinnosti s předpokládanou přepěťovou ochranou přívodu i proti indukovanému přepětí na ovládacím vodiči.
  4. Výběr vhodného ochranného prvku a tabulka s doporučenými typy jsou uvedeny v tomto článku.
  5. Stykače nebo relé všech povelů musí být napájeny ze stejné fáze (obrázek zobrazuje jedno fázovou síť, ale předpokládá se samozřejmě i použití tří fázové sítě), jinak by se při rozpojení kontaktů relé SP (odepne se střední vodič od PEN) na jeho svorkách objevilo naprázdno sdružené napětí (za cívkami) tzn. i na HDO vstupu CP a zareaguje doporučený varistor.
  6. Pro snímání dalších povelů je využito pomocných relé, jejichž kontakty jsou připojeny na běžné binární vstupy systému Foxtrot (zde přímo vstupy CP-1000, je možno použít libovolný binární vstup systému).
  7. Jištění fáze pro svorku F5 zajišťuje odpojení obvodu při poruše varistoru a dále jistí fázový vodič proti případnému zkratu u delšího vedení, např. pokud by byl Foxtrot v samostatném rozvaděči nikoliv v domovním.
  8. Je-li v OM instalován chránič, musí být 230V vstupy CP zapojeny ještě před ním, aby se nevytvářel de facto falešný reziduální proud.