Meteo FVE, meteo 29.02.2020 17:20 04.03.2020 17:51

Pro aplikace měření solární radiace (intenzity slunečního záření), např. vyhodnocování efektivity FVE, termických panelů, optimalizace regulace ohřevu vody termickými panely apod. používáme čidla solární radiace – pyranometry, solarimetry a jiné snímače, které jsou citlivé na požadované složky slunečního záření.

 

Každý typ senzoru je citlivý na určitý rozsah světelného spektra:

Pyranometr: měří celkové záření, obvykle od 300 nm do 2800 nm

Solarimetr: měří záření cca od 300 nm do 1000 nm

Fotodioda: nejlevnější, ale nejméně přesná, s omezeným rozsahem měřeného záření

 

Přesnější měření vyžaduje kvalitnější snímač, který je nutno doplnit teplotní kompenzací, např. se měří solární radiace pomocí kalibrovaného solárního článku včetně teplotní kompenzace naměřené hodnoty.

 

SOLARIMETR

Solarimetr používá fotovoltaický efekt, který vytváří elektrický signál úměrný dopadajícímu záření (přímé a difúzní sluneční záření). Solární buňka ale nereaguje s konstantní citlivostí na všechny vlnové délky. Důležité je, že reaguje na světlo stejným způsobem jako moduly FVE.  Hodnota, takto naměřená závisí na povrchu a teplotě snímacího elementu. Kvalitní solarimetr je provádí kompenzaci hodnoty dle teploty senzoru.

 

PYRANOMETR

Pyranometr přístroj pro měření globálního slunečního záření (přímé a difuzní záření) na rovnou plochu. Jeho princip je založen na měření rozdílu teplot mezi světlým povrchem a tmavým povrchem pomocí termočlánku. Jeho použití je zejména pro meteorologické účely.
 

Pro aplikace monitorování intenzity slunečního záření – vyhodnocování efektivity FVE, termických panelů, optimalizace regulace ohřevu vody termickými panely apod. máme k dispozici čidlo pro měření intenzity slunečního záření (solární radiace) s teplotní kompenzací (solarimetr). Solární radiace se měří pomocí čidla S-SI-01I, jehož základem je kalibrovaný solární článek včetně teplotní kompenzace naměřené hodnoty, který je připojen k vybraným modulům CFox nebo RFox, nebo je přímo osazen do modulu na CIB sběrnici C-IT-0200I-SI, viz příklady v následujících článcích.