Elektrická energie energetika 29.02.2020 11:57 04.03.2020 17:45

Elektroměr PA 144 můžeme použít i pro rychlé a přesné měření více jednofázových spotřebičů, např. až 4 jednofázových spotřebičů napájených ze stejné (viz obrázek níže) nebo různých fází. Podrobné informace o elektroměru PA 144, jeho variantách (rozsah proudu atd...) a jeho zapojení najdete v předchozí kapitole.

Obr. 1 Příklad zapojení 4x měření 1f sítě elektroměrem PA 144 připojeného k CH2 CP-1000

Poznámky k zapojení viz tento článek.