Elektrická energie CFox, EVSE, FVE, RFox2, energetika 10.06.2020 18:59 10.06.2020 18:59

Přístroj je navržen pro vzdálený monitoring spotřeby energie. Je určen pro instalaci na DIN lištu. Je vhodný pro široké spektrum aplikací v energetice a v tzv. chytrých sítích, v automatizaci budov i jednotlivých výrobních procesů, pro vzdálený dohled nad infrastrukturou a také pro automatické řízení zátěže. Pro spojení s řídicím systémem je k dispozici v provedení se sběrnicí CIB (C-EM-0300M) nebo bezdrátovým připojením RFox2 (R-EM-0300M-A). Přístroj měří tři napětí a tři proudy.

  • čtyřkvadrantní měření výkonů i elektroměr dle požadavků PPDS
  • rozšířené, přesnější a kontinuální měření harmonických fázorů (amplitudy i úhly)

 

Připojení a měření

  • elektroměr je napájen interním střídavým napájecím zdrojem z měřených napětí 115 ÷ 280 V, CIB varianta odebírá z CIB proud pouze pro napájení rozhraní (cca 0,2 W)
  • tři napěťové vstupy (L1, L2, L3) pro přímé nebo nepřímé měření napětí v zapojení do hvězdy, jednofázovém i Aronově. Kategorie měření 300 V CAT III.
  • vzorkování 6,4 kHz, kontinuální měření
  • výpočet 50 složek harmonických napětí a proudů
  • vyhodnocení všech běžně měřených jedno a třífázových veličin jako např. výkony (činný, jalový, zdánlivý, deformační a fundamentální činný a jalový), účiníky, harmonické a THD napětí a proudů
  • přístroj je realizován pro připojení proudových transformátorů s výstupem 333 mV, informace o vybraných typech jsou zde.

 

Technické parametry

Pomocné napájecí napětí elektroměru

jmenovitý rozsah napájecího napětí 115 – 280 VSTŘ

 

115 – 300 VSS

rozsah nap. napětí (AC), f: 40 ÷ 100 Hz 100 – 310 VSTŘ
rozsah napájecího napětí (DC) 100 – 330 VSS
příkon 7 VA / 2 W
kategorie přepětí III (300 V)
stupeň znečištění 2
maximální nadmořská výška 2000 m
zapojení galvanicky izolované, polarita libovolná

 

 

Ostatní parametry

pracovní teplota -25 ÷ 70°C
skladovací teplota -40 ÷ 80°C
provozní a skladovací vlhkost < 95 % - bez kondenzace
komunikační rozhraní CIB nebo RFox2 podle varianty
odběr z CIB (pro variantu C-EM-0300M) cca 10 mA
frekvence vzorkování 50 Hz (60 Hz) 6,4 kHz (5,76 kHz)
přesnost RTC ± 2 sekundy za den
kapacita zálohovací baterie RTC > 5 let (bez připojeného napájecího napětí)
krytí
  přední panel
  celý přístroj

IP 40
IP 20
třída ochrany II
rozměry  54 x 90 x 61 mm
hmotnost 0,13 kg

 

 

Měřené veličiny

Měřené veličiny – napětí

Frekvence

fNOM – nominální 50 / 60 Hz
měřicí rozsah 40 ÷ 70 Hz
nejistota měření ± 10 mHz

Napětí

UNOM (UDIN) – stanovené napětí 180 ÷ 250 VSTŘ
faktor výkyvu při UNOM 2
měřicí rozsah (fázové, UL-N   ) 8 ÷ 355 VSTŘ
měřicí rozsah (sdružené, UL-L   ) 14 ÷ 615 VSTŘ
nejistota měření (tA=23 ±2 ºC) +/- 0,05 % z hodnoty ± +/- 0,1 % z rozsahu
teplotní drift +/- 0,03 % z hodnoty ± +/- 0,01 % z rozsahu / 10 ºC
kategorie měření 300V CAT III
trvalé přetížení 1355 VSTŘ (UL–N)
špičkové přetížení, 1 sekunda 2140 VSTŘ (UL–N)
příkon (impedance) < 0.05 VA (Ri = 6.12 MΩ))

Napěťová nesymetrie

měřicí rozsah 0 ÷ 10 %
nejistota měření ± 0.5

THDU

měřicí rozsah 0 ÷ 20 %
nejistota měření ± 1

Harmonické do řádu 50 (40 @ 60 Hz)

referenční podmínky ostatní harmonické až do 200 % třídy 3 dle IEC 61000–2-4 ed. 2
měřicí rozsah 10 ÷ 100 % třídy 3 dle IEC 61000–2-4 ed. 2
nejistota měření dvojnásobek úrovní třídy II dle IEC 61000–4-7 ed. 2

 

 

Měřené veličiny – výkony, účiník, energie

Činný / jalový výkon, účiník (PF), cos φ (PNOM = UNOM x INOM)

referenční podmínky “A”:
    teplota okolí (tA)
    U, I
    pro činný v., PF, cos φ
    pro jalový výkon

23 ± 2 ºC
U =  80 ÷ 120% UNOM,  I = 1 ÷ 120% INOM
PF = 1.00
PF = 0.00
nejistota činného / jalového v. ± 0.5% z hodnoty ± 0.01% PNOM
nejistota PF, cos φ ± 0.01
referenční podmínky “B”:
    teplota okolí (tA)
    U, I
    pro činný v., PF, cos φ
    pro jalový výkon

23 ± 2 ºC
U =  80 ÷ 120% UNOM,  I = 2 ÷ 120% INOM
PF >= 0.5
PF <= 0.87
nejistota činného / jalového v. ± 1% z hodnoty ± 0.01% PNOM
nejistota PF, cos φ ± 0.01
teplotní drift výkonů ± 0.05% z hodnoty ± 0.02% PNOM / 10 ºC

Energie

měřicí rozsah odpovídá měřicím rozsahům U, I
4 čítače odpovídající 4 kvadrantům pro činnou i jalovou energii zvlášť
nejistota měření činné energie třída 1 dle EN 62053 – 21
nejistota měření jalové energie třída 2 dle EN 62053 – 23

 

 

Tabulka 2: IEC 61557-12: Zařízení pro měření a monitorování elektrických parametrů

Vlastnosti přístroje podle IEC 61557-12

kvalita elektrické energie  
klasifikace přístroje dle kap. 4.3 

 

přímé připojení napětí

připojení napětí PTN


 

SD
SS
teplotní třída dle kap. 4.5.2.2 K55
vlhkost + nadmořská výška dle kap. 4.5.2.3 < 95% - bez kondenzace
< 2000 m
třída výkonnosti činného výkonu a činné energie 1

  
 

Třídy funkční výkonnosti podle IEC 61557-12

Model „X/333mV“ s PTP „xxx/333mV“, INOM = xxx A, UNOM = 230 V

Značka Funkce Třída Měřicí rozsah Pozn.
P celkový činný výkon 1 0 ÷ (993.6 * INOM) W  
QA, QV celkový jalový výkon 2 0 ÷ (993.6 * INOM) var  
SA, SV celkový zdánlivý výkon 1 0 ÷ (993.6 * INOM) VA  
Ea celková činná energie 1 0 ÷ (993.6 * INOM) Wh  
ErA, ErV celková jalová energie 2 0 ÷ (993.6 * INOM) varh  
EapA, EapV celková zdánlivá energie 1 0 ÷ (993.6 * INOM) Vah  
f frekvence 0.02 40 ÷ 70 Hz  
I fázový proud 0.5 0.1 ÷ 1.2 * INOM ASTŘ  
IN měřený neutrální proud  
INc vypočítaný neutrální proud 0.5 0.1 ÷ 1.2 * INOM ASTŘ  
ULN fázové napětí 0.05 40 ÷ 280 VSTŘ  
ULL sdružené napětí 0.05 70 ÷ 480 VSTŘ  
PFA, PFV účiník 0.5 0 ÷ 1  
Pst, Plt flikr  
Udip krátkodobé poklesy napětí  
Uswl krátkodobá zvýšení napětí  
Utr přechodné napětí  
Uint napětí přerušení  
Unba nesymetrie napětí (amplitudy) 0.5 0 ÷ 10%  
Unb nesymetrie napětí (fáze a amplitudy) 0.5 0 ÷ 10%  
Uh napěťové harmonické 1 do řádu 25 1)
THDu celkové harm. zkreslení napětí (% U 1. harm) 1 0 ÷ 20% 1)
THD-Ru celkové harm. zkreslení napětí (% Ueff) 1 0 ÷ 20% 1)
Ih proudové harmonické 1)
THDi celkové harm. zkreslení proudu (% I 1. harm) 5 0 ÷ 200% 1)
THD-Ri celkové harmonické zkreslení proudu (% Ieff) 5 0 ÷ 200% 1)

1) … dle IEC 61000-4-7

 

Obr.1.  připojení elektroměru C-EM-0300M

 

 

Parametry RF rozhraní modulu R-EM-0300M

jsou uvedeny v článku Základní parametry modulů RFox2

Obr.2.  připojení elektroměru R-EM-0300M-A