RFox2 RFox2 09.07.2020 05:54 09.07.2020 05:54

Sběrnice RFox2 je bezdrátová radiová sběrnice. Je provozována v souladu s všeobecném oprávnění č. VO-R/10/09.2010-11 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu v bezlicenčním radiovém pásmu 868 MHz (varianta A - písmeno na konci označení modulu uvádí typ RF rozhraní) a pro její provozování není potřeba žádné další povolení. 

 

Parametry RF rozhraní modulů RFox2, provedení A

Kmitočtové pásmo

868,1 MHz

Maximální výkon

+14 dBm

Vstupní citlivost

-108 dBm

Komunikační rychlost / typ modulace

50 kbps / 2-GFSK