Ovladače, displeje CFox, CIB, ovladač 13.03.2023 13:20 13.03.2023 13:20

C-ID-0011R je univerzální grafický nástěnný ovladač s kapacitními tlačítky. Obsahuje čidlo teploty, vlhkosti a intenzity osvětlení, univerzální AI vstup pro připojení dalších čidel teploty (např. teplota podlahy, venkovní teplota), okenního kontaktu, vypínače apod. Skleněná klávesnice je podsvícená, intenzitu lze plynule regulovat stejně jako jas displeje.

 

Obr. 1 Modul C-ID-0011R
 

Tabulka základních parametrů modulu: catalog.tecomat.cz/produkt/c-id-0011r


Ovládání
Modul se ovládá pomocí kapacitních tlačítek (Obr. 2), u kterých je detekován krátký a dlouhý stisk. Prodleva dlouhého stisku je nastavitelná v inicializaci modulu stejně tak jako zvuková odezva na stisk.

 

 

Obr. 2 Tlačítka klávesnice

 

Displej
Displej modulu je plně grafický, obraz je generován pomocí knihovny GraphicPanelLib (TXV 005 42.01). Knihovna je podporována pouze na systémech Foxtrot 2 od verze 3.1 a je standardně dodávaná jako součást programovacího prostředí Mosaic.


Konfigurace
Konfigurace modulu se provádí v nástroji I/O Configurator. Aktivace jednotlivých zařízení na modulu se provádí výběrem příslušného zatržítka zařízení.
 

Ve starším konfiguračním nástroji, Manažer projektu, není modul podporován!!!
 

Obr. 3 Dialog konfigurace modulu v I/O Configuratoru
 

Zvuková odezva na stisk
Volba zapnutí zvukové odezvy na stisk tlačítka.


Prodleva dlouhého stisku
Pro tlačítka modul přímo vyhodnocuje krátké a dlouhé stisky na jednotlivých vstupech. Zadáním hodnoty lze nastavit časovou prodlevu, po které bude aktivace binárního vstupu DI signalizována jako dlouhý stisk (PRESS). Aktivace binárního vstupu kratší než tato zadaná hodnota, bude signalizována jako krátký stisk (CLICK). Hodnota prodlevy (Tpress) se zadává v rozsahu 0.1÷2.5s.

Obr. 4 Vyhodnocení krátkého / dlouhého stisku

 

Offset teploty
Korekční offset teploměru, o který bude upravena naměřená teplota.


Filtrace teploty
Zadáním nenulové hodnoty časové konstanty je aktivován číslicový filtr 1. řádu. Filtr je
dán vztahem

yt = (yt - 1·τ + x)/(τ + 1)

 • x - aktuální hodnota analogového vstupu
 • y- výstup
 • yt - 1 - minulý výstup
 • τ - časová konstanta filtru 1. řádu

Hodnota časové konstanty filtrace se zadává v rozsahu 1÷254 a představuje časovou konstantu v rozsahu 1s÷254s (hodnota 255 je určena pro servisní účely).


Struktura předávaných dat

Obr. 5 Struktura předávaných dat pro I/O Configurator
 

Vstupní data

BUTTONS
BUFFER_STAT
STAT
LIGHT
THERM
RH
AI1

 

BUTTONS - stisk tlačítka (typ byte)

 
-
-
CLICK
PRESS
BUTT
Bit
.7
.6
.5
.4
.3
.2
.1
.0
 • BUTT - stisknuté tlačítko (1 - 8)
 • PRESS - dlouhý stisk (do log. 1)
 • CLICK - stisk tlačítka (do log. 1)

BUFFER_STAT - status

 • STAT - status (typ usint)
 • RES - rezerva (typ usint)
 • CRC - kontrolní součet (typ uint)

STATstavový byte analogových vstupů (8x typ bool)

  VLD1 OUF1 VLDL OUFL
VLDR
OUFR VLDT OUFT
Bit
.7
.6
.5
.4
.3
.2
.1
.0
 • OUFT - přetečení/podtečení rozsahu interního teploměru
 • VLDT - platnost odměru interního teploměru
 • OUFR - přetečení/podtečení rozsahu interního čidla vlhkosti
 • VLDR - platnost odměru interního čidla vlhkosti
 • OUFL - přetečení/podtečení rozsahu čidla intenzity osvětlení
 • VLDL - platnost odměru čidla intenzity osvětlení
 • OUF1 - přetečení/podtečení rozsahu vstupu AI1
 • VLD1 - platnost odměru vstupu AI1

LIGHT - hodnota čidla intenzity osvětlení (typ usint) [%]
THERM - hodnota interního teploměru (typ real) [°C]
RH - hodnota relativní vlhkosti (typ usint) [%]
AI1 - hodnota analogového vstupu 1 (typ real) [°C],[kΩ],[mV]

 

Výstupní data

SETT
BUFFER


SETT - nastavení modulu (typ word)

  ERROR KEYBOARD KEYBOARD_INT BUZZ BACKL
Bit
.7
.6
.5
.4
.3
.2
.1
.0
  - - BUZZ_DIS BACKL_INT LOGO
Bit
.15
.14
.13
.12
.11
.10
.9
.8
 • BACKL - zapnutí podsvícení displeje
 • BUZZ - zapnutí zvukové signalizace
 • KEYBOARD_INT - nastavení intenzity podsvícení klávesnice, 0 - 10 tj. 0 - 100% s krokem 10%
 • KEYBOARD - zapnutí podsvícení klávesnice
 • ERROR - zapnutí chybové signalizace
 • LOGO - zapnutí podsvícení loga
 • BACKL_INT - nastavení intenzity podsvícení displeje, 0 - 10 tj. 0 - 100% s krokem 10%
 • BUZZ_DIS - zákaz zvukové odezvy na stisk

BUFFER - frame buffer (typ 1029 x byte)