FB a knihovny Mosaic FB, programování 14.02.2020 12:08 14.02.2020 12:08

Možností,  která je připravena jako součást instalace Mosaic 2016/1, je knihovna nových komunikačních funkcí, které vám umožní připojit se na cloud Azure firmy Microsoft. Lze sdílet i zpracovávat vlastní data bez nutnosti provozovat a udržovat databázi. Firma Microsoft investuje do trvalého rozvoje funkčnosti a spolehlivosti svého univerzálního cloudového uložiště Azure. Nyní i uživatelé systémů Tecomat Foxtrot, resp. i TC700 mohou výhod, kapacit a funkcí této platformy začít využívat díky nové knihovně AzureLib. Ta je popsána v dokumentaci zde.

Proč zapisovat do cloudu,

když systém Tecomat Foxtrot má vlastní lokální uložiště dat? Dokonce dvě! Rychlý Databox 0,5 MB a velkoobjemové uložiště na SD kartě. Tato dvě uložiště mají každé své primární určení a výhody.  Společně s úložištěm v cloudu se ale nyní ideálně doplňují. Rychlý Databox bez omezení počtu zápisů zachytí data v každé otočce cyklu. SD karta udrží až 32GB, ale po 100 tis. zápisech začíná být nepoužitelná. Další integrovaná funkce Datalogger výhody obou uložišť sdružuje. Rychle zapsaná data jednou za den přepíše na SD kartu. Data v těchto lokálních pamětech má systém Foxtrot neustále k dispo- zici, může se podle nich i rozhodovat, může je využít k následným řídicím zásahům. Pokud potřebujete dat ukládat více, nemusíte je odkládat jen na SD kar- tu a jste-li s Foxtrotem připojeni do internetu, nová komunikační funkce z AzureLib je zapíše pravidelně do cloudu. Pokud spojení do internetu vypadne a opět se obnoví, tato funkce se zachová inteligentně. Spojí výhody všech tří uložišť, data průběžně ukládá lokálně a po obnovení spojení celou chybějící posloupnost. Z Foxtrotu se tak stává opravdu robustní telemetrické zařízení použitelné na ty nejnáročnější a komplexní měřící a řídicí úlohy. Knihovna AzureLib nově umožňuje i ukládání celých kolekcí vytvářených již zmíněnou funkcí Datalogger na cloud Azure.  

Tím, že Azure je integrovatelný i do složitých IT firemních řešení, stává se tato nová funkce Foxtrotu univerzálním rozhraním, řekněme konektorem, mezi jakýmkoliv připojeným měřeným senzorem, ovládaným aktorem nebo i vykonávaným povelem a úrovní databázových a IT aplikací.