RFox2 moduly 09.07.2020 06:14 09.07.2020 06:14

R-OR-0201B je modul určený pro dálkové ovládání zařízení v RF síti systému RFox2. Modul obsahuje 1x reléový výstup a 2x vstup AI/DI.

Binární vstupy DI1 a DI2 jsou určeny pro připojení bezpotenciálového kontaktu (tlačítko na stěně apod.). Proud při sepnutém vstupu je cca 0,7 mA, obvod vstupu je napájen z vnitřního zdroje 3,3 V. Společná svorka vstupů DI1 a DI2 je N (galvanicky spojena s přívodem síťového napájení, vodič N).

Reléový výstup je osazen relé s přepínacím kontaktem. Je osazeno relé se zesíleným kontaktem 16 A.

Modul je v provedení v plastové krabičce BOX.

 

POZOR !  Binární vstupy DI1 a DI2 jsou galvanicky spojené se síťovým napájením modulu.

Základní parametry

Komunikační rozhraní

RFox2

Napájecí napětí

230 V AC  +-10%

Interní jištění

Ne

Typický příkon

2,8 W

Maximální příkon

4,6 W

Krytí - ČSN EN 60529:1993

(idt IEC 529:1989)

IPxxB

Hmotnost

38 g

Rozměry

50 × 50 × 27 mm

Provozní parametry

Rozsah provozních teplot

-20 °C .. +55 °C

Povolená teplota při přepravě

–25 °C .. +85 °C

Relativní vlhkost vzduchu

10 % .. 95 %

bez kondenzace

Atmosférický tlak

min. 70 kPa (< 3000 m.n.m., over sea level)

Stupeň znečistění – ČSN EN 60664-1:2008 (mod IEC 60664-1:2007)

1

Přepěťová kategorie instalace – ČSN EN 60664-1:2008

(mod IEC 60664-1:2007)

x

Pracovní poloha

označeno na krytu 

Druh provozu

trvalý

 

 

Parametry RF rozhraní modulu

jsou uvedeny v článku Základní parametry modulů RFox2

 

Obr. 1 základní příklad zapojení modulu R-OR-0201B