CIB CFox, Foxtrot 2 17.07.2020 11:50 17.07.2020 11:50

Následující příklad uvádí datové propojení více master modulů CF-2141 k jednomu základnímu modulu Foxtrot 2 s využitím ethernetového switche SX-1161.

V příkladu není uvedeno zapojení napájení. Záleží na umístění jednotlivých CF-2141 (při umístění v různých rozvaděčích je nutno vždy použít napájecí zdroj umístěný u modulu CF-2141), ev. na celkovém příkonu (je-li několik CF-2141 spolu s CP-2xxx a SX-1162 v jednom rozvaděči, je možno je napájet z jednoho společného zdroje).

 

 

Obr.1  příklad připojení více CF-2141 k CP Foxtrotu 2

Poznámky:

  1. Síť externích masterů CF-2141 je možno připojit jak na rozhraní ETH1, tak ETH2 základních modulů Foxtrot 2 (CP-2xxx).
  2. V síti se základním modulem a moduly CF-2141 nesmí být připojena žádná další zařízení. Pro komunikaci základní jednotky s dalšími zařízením lze využít druhé z obou ETH rozhraní.
  3. Pro propojení použijeme standardní UTP kabel kategorie min. Cat.5
  4. Max. délka UTP kabelu (každého segmentu) je 100 m
  5. Celkový maximální počet CF-2141, které lze připojit k CP Foxtrotu 2 je 7 ks
  6. Jednotlivé CF-2141 je možno napájet ze společného zdroje, je nutno zohlednit max. příkon všech modulů na všech sběrnicích