Ovládání a řízení motorů, pohonů 09.10.2020 08:59 09.10.2020 09:02

Až 4 modelářská serva je možno ovládat modulem C-IS-0404S. Využijí se jeho výstupy v režimu 50 Hz. Na obr. 1 je uveden příklad zapojení dvou serv, analogicky se zapojí i další 2 výstupy. Vzhledem k příkonu motorů je nutno použít externí zdroj pro napájení servomotorků.

 

Obr.1 Příklad ovládání servomotorů modulem C-IS-0404S