Moduly na CIB CFox, DO 24V 29.06.2020 06:46 29.06.2020 06:46

C-IS-0404S  je modul v miniaturním vestavném provedení s 4x DO a 4x AI/DI. S nadřízeným systémem se připojuje přes CIB sběrnici. Obsahuje čtveřici binárních výstupů, které lze použít (po párech DO1 s DO2 a DO3 s DO4) jako 'H můstky' nebo jako PWM výstupy typu otevřený kolektor pro např. ovládání modelářských servopohonů (pouze s externím napájením), nebo jako běžné tranzistorové výstupy 24 VDC 50 mA. Obsahuje čtyři univerzální vstupy konfigurovatelné po párech (DI/AI1 s DI/AI2 a DI/AI3 s DI/AI4) buď jako binární umožňující připojení beznapěťového kontaktu proti společnému vodiči GND nebo jako analogové pro přímé připojení pasivních odporových snímačů Pt1000, Ni1000, NTC 12k, KTY 81-121 (naměřená hodnota odporu je převáděna v modulu přímo na číselnou hodnotu teploty), popřípadě obecné měření odporu v rozsahu 0–100 kΩ nebo stejnosměrného napětí v rozsahu 0–2 V. 

Modul TXN 143 14 je ve smršťovací bužírce a má osazeny svorkovnice s perovými svorkami. Modul TXN 143 14.01 není chráněn bužírkou ani neobsahuje svorkovnice, veškeré signály jsou vyvedeny na dutinkové lišty, předpokládá se zde vestavné připojení nasunutím modulu na vidlice rozšiřující desky.

 

Parametry vstupů

 

Typ dvojice vstupů (volitelný SW konfigurací)

binární/binary, Pt1000, Ni1000, NTC  12k, KTY 81-121, R=0–100 kΩ, U=0–2 V DC

Galvanické oddělení vstupů od CIB

ne

DI: binární vstup pro beznapěťový kontakt

0 pro R>1,5 kΩ
1 pro R<0,5 kΩ

AI: čidlo Pt1000

–90 °C ÷ +320 °C

AI: čidlo Ni1000

–60 °C ÷ +200 °C

AI: čidlo NTC 12k

–40 °C ÷ +125 °C

AI: čidlo KTY 81-121

–55 °C ÷ +125 °C

AI: odporový vstup

0–100 kΩ

AI: napěťový vstup

0–2 V DC

Základní přesnost měření

0,5 %

Parametry výstupů, typ 'half-H můstek'

 

Napájení výstupních obvodů UOUT

22/12 V DC volitelné propojkou

Maximální proud všech výstupů
(DO1+DO2+DO3+DO4)

40 mA

Minimální výstupní napětí UDOmin

17 V při UOUT–>22 V
11 V při UOUT–>12 V

Parametry výstupů, typ PWM

 

Napájení servomotorku

z externího zdroje

Maximální napájecí napětí servomotorku

20 V DC1)

Maximální proud výstupem DOx

100 mA

Frekvence PWM signálu

50 Hz

Rozsah nastavení střídy PWM signálu

0–100 %

Výstup napájení pro snímač polohy

 

Výstupní napětí

5±0,5 V DC

Maximální výstupní proud

30 mA

Interní jištění

ano (vratná pojistka)

1) Propojka UOUT musí být nastavena do polohy 22 V/UOUT jumper must be setting to 22 V position

Obr. 1 Rozměry, označení svorek, rozmístění signálů na svorkovnicích, umístění propojky napájení výstupů a LED 'RUN' na modulu TXN 143 14

Obr. 2 Rozměry, rozmístění signálů na dutinkových lištách včetně jejich umístění na desce (lišty jsou zespodu), umístění propojky napájení výstupů a LED 'RUN' na modulu TXN 143 14.01. Rozměr DPS: 78 × 37 mm.

 

 

 

 

 

Obr. 3 Detailní zapojení sovrkovnic modulu