Ovladače, displeje inteligentní dům 29.02.2020 08:23 29.02.2020 08:23

Systémy Foxtrot lze s instalací KNX propojit prostřednictvím modulu KNX IP BAOS 772. 

Tento modul umožňuje jak výměnu dat mezi PLC Tecomat a sítí prvků KNX, tak konfiguraci

KNX sítě softwarem ETS4. Modul KNX IP BAOS 772 je připojen na sběrnici KNX a z pohledu

KNX instalace představuje plnohodnotné KNX zařízení. Se základním modulem Foxtrot  je modul KNX IP BAOS 772 propojen přes síť LAN (rozhraní Ethernet) – tj. se oba moduly (Foxtrot i KNX IP BAOS 772) zapojí do společné sítě, podobně jako meteostanice, IP kamery, programovací PC. Tím je veškeré HW propojení vyřešeno a není potřeba žádný jiný HW.

 

Modul KNX IP BAOS 772 je v síti KNX plně konfigurovatelný softwarem ETS4, kde je možno založit až 1000 objektů (Group Objects) a navázat je na skupinové adresy v síti KNX. 

Informace o těchto objektech poskytuje vestavěný server ve formátu JSON (JavaScript Object Notation). Základní modul Foxtrot tyto informace zpracuje a získané hodnoty uloží do proměnných v paměti systému.

Výměna dat probíhá po síti LAN, přičemž jak základní modul Foxtrot, tak modul KNX IP BAOS 772 zveřejňují nové hodnoty objektů pouze při změně. To znamená, že komunikace není zahlcena cyklickým čtení resp. zápisem, naopak pokud se „nic neděje“ systémy pouze udržují spojení a přenosový kanál je volný a připravený přenést potřebné informace ve chvíli, kdy ve Foxtrotu či v KNX síti dojde k nějakým změnám sledovaných objektů.