FB a knihovny Mosaic EVSE, LTE 17.07.2020 14:03 17.07.2020 14:03

Funkční blok umožňuje obsluhu a řízení nabíjení elektromobilu AC modulem C-EV-0302M. Tento FB vychází ze zapojení v následujícím článku.

Blok je možné obsluhovat v několika režimech nabíjení.

  1. Automatické - po připojení vozidla dojde k sepnutí stykače a nabíjení vozidla.
       
  2. Manuální (Manuální HDO) - Nabíjení dojde až po vyžádání uživatelem: vstup Start popřípade přerušení vstupem Stop.

Struktura bloku

FB je přímo propojený proměnnými EV_In a EV_OUT s modulem C-EV-0203M. Parametry nastavení a vlastností chování jsou definovány ve struktuře EVSE.

TEVSE.SET - Provádí nastavení chování bloku v reálném čase a je možné touto strukturou snadno provázat s dalším programem v PLC.

TEVSE.Cfg - struktura pro konfiguraci FB a výchozích parametrů bloku

TEVSE.MODE - Nastavením požadovaného bit je možné zvolit výchozí chování FB, tedy režim manuál nebo automat.

TEVSE.State - Stavové informace FB


 

Použití bloku

FB je ihned připravený k funkci nabíjení. Je přednastavený v režimu automatického řízení, tedy po připojení hlavice nabíječky do auta aktivuje výstup Connect a vyžaduje-li automobil nabíjení sepne se výstup Charge a Lock. Tím se spustí nabíjení elektromobilu. Po plném nabití vozidla dodje k přerušení nabíjení a odpojení stykače.

V Manuálním režimu je zapotřebí po připojení vozidla spustit nabíjení ručně pomocí vstupu Start nebo TEVSE.SET.ChargeON. Hodnotu proudu můžeme průběžně měnit pomocí vstupů Up/Dw které zvyšují/snižují aktuální nabíjecí proud o definovaný krok(1A) nebo požadovanou hodnotu zapíšeme do TEVSE.SET.ChargePower


 

Nabíjecí proud

Nabíjecí proud v režimu automat je přednastaven na 32A a je možné jej změnit v proměnné TEVSE.Cfg.ChargePowerAuto Pro režim manuál je hodnota v samostatných proměnných TEVSE.Cfg.ChargePowerMan a TEVSE.Cfg.ChargePowerManHDO.

Vstupy Up a Dw je možné regulovat max. nabíjecí proud uživatelsky z webu. Velikost kroku je definována v TEVSE.Cfg.ChargePowerStep (Výchozí hodnota je 1A).

Proměnná TEVSE.Cfg.ChargePowerMax udává maximální nabíjecí proud, je přednastavena na 56A a je vhodné ji upravit s ohledem na vypínací proud jističe.


 

Přepnutí režimu FB

Přepínání režimu nabíjení se používá nastavení byte ve struktře TEVSE.MODE, dle požadovaného režimu, na hodnotu True (“1”). Pozor! Je nutné dodržet pouze jeden nahozený bit - tedy zvolený režim.


 

Příklad použití FB v CFC kódu

Nejprve přidáme do projektu knihovnu EVSE_AC_lib a poté zvolíme alias pro vstupní a výstupní data modulu C-EV-0302M. V příkladu jsou použity alias EV_In a EV_Out.

Následně vložíme FB, bezpodímečně nutné je správně přiřadit všechny vstupně výstupní proměnné tedy EV_IN, EV_OUT a EVSE. Proměnná EVSEData je zde deklarovaná jako GLOBAL.

 

Příklad použití FB v ST

Stejně jako v CFC přidáme knihovnu do projektu a zvolíme alias pro I/O struktury modulu. Volání FB by následně vypadalo takto:

Připojené dokumenty