Moduly na CIB CFox, OEM, vytápění 29.06.2020 08:50 29.06.2020 08:50

C-IR-0303M je modul na CIB sběrnici, který obsahuje 3 AI/DI vstupy, 3 reléové výstupy se spínacím kontaktem (2 se společným vstupem a 1 samostatně vyvedený na svorkovnici).

Modul je vhodný pro např. doplnění řízení topných okruhů - jak pro běžné instalace v oblasti MaR, tak pro OEM segment - variantní doplnění topných okruhů pro CP-2970/CP-1970 použité jako řídicí systém tepelných čerpadel a podobných zařízení.

 

Napájení 

 

Tolerance napájení

24 V DC -15% +25%

Jištění interní

Ne

Maximální odběr

60 mA

Galvanické oddělení od vnitřních obvodů

Ne

Průřez vodičů do svorek

2,5 mm2

 

 

Parametry I/O

 

Počet vstupů

3

Typ vstupů – Volitelný SW konfigorací

Binární, Vyvážený , PT1000, Ni1000, NTC12k, KTY81-121, Odpor 100kΩ, čítač pulzů, napěťový vstup 0 ÷ 2V

Galv. oddělení vstupů od CIB

Ne

Binární vstup – pro bez napěťový kontakt [interní napětí / vnitřní odpor]

(0 .. >1,5kΩ / 1 .. <0,5kΩ)

[3,3 V / 2 kΩ]

Vyvážený odporový vstup

2 x 1 kΩ (tamper / 0 / 1 / tamper)

Čidlo Pt1000

-90 °C ÷ +320 °C

Čidlo Ni1000

-60 °C ÷ +200 °C

Čidlo NTC12k

-40 °C ÷ +125 °C

Čidlo KTY81-121

-55 °C ÷ +125°C

Odporový vstup

0 ÷ 100 kΩ

Základní přesnost měření

2%

Reléové výstupy

 

Počet výstupů ve skupině

1 (DO3)       

2 (DO1, DO2)
Typ kontaktu spínací 16 A (použité relé) spínací 5 A (použité relé)

Galvanické oddělení od vnitřních obvodů

ano

Typ výstupů

elektromechanické relé, nechráněný

Typ kontaktu

Spínací NO

Ošetření induktivní zátěže

vnější RC člen, varistor, dioda (DC) 

Izolační napětí mezi výstupy a vnitřními obvody

4000 V AC

Izolační napětí mezi skupinami navzájem 

4000 V AC

Obr. 1 svorky modulu C-IR-0303M