Binární moduly DI 24V, DO 24V, TC700, projektování 15.02.2020 09:55 15.02.2020 09:55

Modul IS-7510 je určený pro snímání až 32 binárních signálů 24 VDC se společnou svorkou mínus, typ 3 (především pro připojení externích modulů na DIN lištu řady IB-04xx) a pro ovládání až 32 zátěží 24 VDC / 0,05 A (především pro připojení externích modulů na DIN lištu řady OS-04xx nebo OR-04xx). Výstupy jsou realizovány polovodičovými spínači. Modul je osazen čtyřmi konektory, na které je vyvedeno vždy 16 vstupů nebo výstupů. Modul obsahuje inteligentní vstupní a výstupní obvody, které vyžadují připojit externí napájecí napětí 24 VDC. Modul je osazen čtyřmi shodnými konektory. Další informace o propojení a sortimentu ext. modulů viz kapitola č. 11.3.

Výstupy spínají proti společné svorce COM (společná svorka minus !!).Obr.6.4.6.1 Konektor modulu IS-7510 

  • Jednotlivé výstupy je možné zatěžovat trvalým proudem až 0,05 A 

  • Krátkodobý proud výstupem (spínací jevy) může být až 0,1 A 

UDIx vstup napájecího napětí +24 VDC pro vnitřní obvody modulu

COMx společná svorka vstupních obvodů a napájení vstupních obvodů 

DIx vstupní svorka vstupu x


 

UDOx svorka pro napájení vnitřních obvodů modulu (+ 24 VDC)

COMx společná svorka výstupních obvodů a vnitřních obvodů modulu 

DOx výstupní svorka výstupu x