Ovladače, displeje inteligentní dům, pokoj, zavlažování 29.02.2020 08:43 29.02.2020 08:43

Při využití kartového systému Assa Abloy (i offline, bez přímé vazby na řídicí systém) je možno využít jako kartový držák pro ovládání energie v hotelovém pokoji (tzv. spořič energie) modul na stěnu VingCard Energy Control Unit. Modul obsahuje RFID čtečku, která rozpozná správnou kartu systému a sepne dva reléové výstupy, které ve standardní instalaci sepnou elektrické obvody pokoje, v případě inteligentního řízení modul sepne vstup systému, který následně aktivuje příslušné systémy pokoje.

 

Modul je napájen ze sítě 230 VAC, je osazen dvěma reléovými výstupy. První výstup (RELAY 1) přímo spíná na výstupní svorku fázi 230 V. Druhý výstup je realizován jako bezpotenciálový kontakt, ale mechanické provedení nezajišťuje bezpečné oddělení kontaktu od napájení 230 V – což znamená, že jej nesmíme přímo připojit na běžné DI systému Foxtrot. Přímé připojení je možné pouze na vstupy 230 V (pouze na některých základních modulech). Musíme použít převodní relé, které zajistí bezpečné oddělení obvodu modulu od DI systému Foxtrot.

Obr. 1 Příklad připojení VingCard Energy Control Unit na vstupy systému Foxtrot

Poznámky:

  1. Relé použijeme libovolné s cívkou na 230 VAC, izolací kontakt/cívka min. 3000 VAC a co nejmenším povoleným proudem kontaktem (relé s min. proudem 100 mA nejsou pro tento účel vhodná).
  2. Pro snímání stavu držáku RFID karty použijeme libovolný DI systému Foxtrot. 
  3. Vstupy 230 VAC (např. na CP-1000) můžeme využít přímo, bez převodního relé, vstup 230 V modulu CP-1000 zapojíme přímo místo cívky relé.