Moduly na CIB CFox 15.03.2020 17:12 15.03.2020 17:12

Modul C-RQ-0600S je základem pro několik variant modulů určených pro připojení čidla vlhkosti a teploty, nebo čidla CO2, nebo infra čidla pohybu a univerzálních analogových nebo binárních signálů.

Univerzální AI/DI vstupy lze nastavit na binární nebo analogové s možností měřit čidla teploty: oporové snímače PT1000, Ni1000, nebo čidlo s termistorem NTC12k, nebo KTY81-121 proti společnému vodiči GND. Pro jiný typ odporového snímače lze zvolit rozsah  měření odporu 0 až 160 kΩ, ale přepočet na teplotu a linearizace se musí provést v uživatelském programu. 

Binární signály se připojují na vstupy pouze jako bezpotenciálový kontakt proti společnému vodiči GND. Binární vstup může pracovat také v režimu vyváženého vstupu.


         

Obr. 1. Rozmístění signálů modulu C-RQ-0600S, barvy vodičů a základní připojení

Poznámky:

  1. Vstupy a výstupy modulu jsou vyvedeny na miniaturní svorkovnice.
  2. Svorkovnice umožňuje uvolnění vodiče pomocí úzkého šroubováku (viz obrázek), nebo lze použít běžný špendlík, zasunout jej do otvoru nad prostorem pro vodič a poté vodič vytáhnout.
  3. LED dioda je vedle svorkovnice CIB a je částečně skryta pod pouzdřením modulu.


 

Základní parametry vstupů DI/AI1, DI/AI2

Typ vstupu (připojené čidlo) Rozsah měřených hodnot
PT1000 -90 °C ÷ +320 °C
Ni1000 -60 °C ÷ +200 °C
NTC 12k -40 °C ÷ +125 °C
KTY81-121 -55 °C ÷ +125 °C
Odpor max. 160 kΩ 0 ÷ 160 kΩ
Binární vstup Log. 0 >1,5 kΩ / log 1 <0,5 kΩ
Vyvážený kontakt Odpor smyčky 2x 1k1

 

Základní parametry vstupu PIR

Jmenovité napájecí napětí  5 VDC
Binární vstup Log. 0 >1,5 kΩ / log 1 <0,5 kΩ

 

Základní parametry vstupu I2C (čidlo RH+T nebo CO2)

Jmenovité napájecí napětí  3,3 V nebo 5 VDC
Galv. oddělení výstupu od CIB Ne

 

Moduly se podle funkce označují záčíslím: *.01 PIR čidlo, *.02 RH+T čidlo,( *.03 čidlo CO2). Modul je dodáván v krytu záslepky pro vypínač na zeď, ve volitelných  designech.