Ohřev TV, FVE, nabíjení EV FVE, komunikace, střídač 18.02.2020 13:15 18.02.2020 13:15

Pro realizaci hybridního zapojení nabíječe z FV panelů do baterií a střídače s výstupem 230 VAC máme k dispozici nabíječ FOTO CHARGER DC 48 se střídačem FOTO CONTROL 1f 230/48 DC firmy VONSCH. Nabíječ má trvalý výkon 3000 W do baterií 48 V rozsahem UMPPT 200 ÷ 550 VDC a střídač disponuje trvalým výstupním výkonem 2000 VA, jmenovité napětí baterie 48 V. 

Oba moduly se připojují k systému Foxtrot rozhraním RS-485. Ke komunikačnímu modulu lze připojit více nabíječů i střídačů, takže je možno takto realizovat např. třífázové sestavy, paralelně řazené střídače apod.

Níže uvedené zapojení uvádí zapojení komunikační části modulů, není zde úplné zapojení sestavy z ohledem na synchronizaci se sítí atd.


Obr. 1  Základní připojení střídače a nabíječe VONSCH k systému Foxtrot

 

Poznámky:

  1. U systému Foxtrot můžeme použít libovolný komunikační kanál s rozhraním RS-485, max. délka kabelu cca 1000 m, vhodný kabel je dle doporučení pro RS-485.