Vytápění, větrání Web Push, vytápění 19.03.2020 09:24 19.03.2020 09:24

Jednotky fan-coil se vyrábějí z pohledu řízení v různém provedení. Příklad typického zapojení s tříotáčkovým ventilátorem, dvoupolohovými pohony topení a chlazení a příkladem připojení čidla kondenzace a dvou čidel teploty ukazuje následující obrázek. Zde použitý modul C-HM-0308M poskytuje možnost ovládat např. analogově řízené pohony, nebo řídit otáčky EC motoru, snímat čidlo kondenzace apod.

Obr. 1 Příklad řízení čtyřtrubkového fan-coilu s tříotáčkovým ventilátorem