Vytápění, větrání Web Push, vytápění 19.03.2020 09:08 19.03.2020 09:08

Stropní topení a chlazení představuje velmi efektivní způsob vytápění i chlazení místností. Vzhledem k tomu, že se jedná o radiační (sálavý) zdroj tepla, dochází k přenosu tepla do podlahy a předmětů a rozložení teplot v místnosti není příliš odlišné od podlahového topení. Jedná se o nízkoteplotní systém s teplotou topné vody cca 28 až 35 °C, proti podlahovému topení má výhodu rychlejšího náběhu teploty.

Použití pro chlazení umožňuje řešit bezprůvanové a velmi komfortní chlazení místnosti. Pro efektivní chlazení je potřeba hlídat relativní vlhkost stropu tak, aby nedocházelo k rosení. 

Teplota vody pro chlazení je cca 16 až 19 °C.

Stropní systémy, často tzv. kapilární, řídíme úplně shodně s podlahovým topením, příklad zapojení rozdělovače je uveden v tomto článku.

Hlídání relativní vlhkosti (rosného bodu) stropu je uvedeno v tomto článku.

Maximální teplota topné vody je určena technickou specifikací systému (technologické omezení – vlastnosti materiálu rozvodů apod.), obvykle bývá okolo 40 °C a řeší se buď přímo regulací teploty zdroje (např. TČ), nebo směšováním z vyšší teploty.