Moduly na TCL2 AI, chlazení, teplota 18.03.2020 16:21 24.03.2020 18:14

Požadujeme-li 3-vodičové měření Pt100 (snížení vlivu odporu přívodního kabelu čidel), můžeme taktéž využít externí odpory 7k5 a čidla zapojit dle následujícího obrázku.

Obr. 1 Příklad 3-vodičového připojení čidel Pt100 k modulu IT-1604

Poznámky:

  1. Všechna čidla jsou napájena přes sériové odpory (rezistor 7k5, přesnost nejlépe 0,1%) ze svorky referenčního napětí Vref. (A9). Přesnost odporu 7k5 má klíčový vliv na přesnost měření odporových čidel. 
  2. Pro zachování přesnosti dle specifikace modulu je nutné použít odpory se základní přesností 0,1% a teplotním koeficientem nejhůř 25 ppm. 
  3. Rezistory je nutné osadit vně modulu do rozvaděče.