Foxtrot základní moduly Foxtrot, komunikace 17.03.2020 17:24 17.03.2020 17:24

Požadujeme-li propojení komunikačních kanálů Foxtrot (např. realizace sítě PLC s rozhraním RS-485), chceme pohodlně připojit na komunikační rozhraní systému Foxtrot další zařízení, nebo chceme zvýšit odolnost proti přepětí,  můžeme použít modul XL-0471. Modul obsahuje rozbočovač rozhraní RS-485 s tím, že průchozí připojení (svorkovnice A a B) prochází přímo modulem a odbočení (svorkovnice C) je chráněno přepěťovou ochranou (bleskojistka, transil). Příklad zapojení modulu viz obr. 1. Modul zároveň umožňuje přímé připojení stínění kabelu. Stínění průchozích větví je propojeno navzájem a vyvedeno na svorku G1 (např. u průchozího kabelu nemusíme stínění uzemnit na modulu), stínění odbočky je připojeno na svorku G2, na kterou je připojena i přepěťová ochrana a předpokládá se její připojení na uzemnění rozvaděče (pracovní uzemnění).

 

Obr. 1 Schéma zapojení modulu XL-0471 (propojení systémů Foxtrot, RS-485)