Propojení systémů TC700 a NS950 sériovým kanálem s rozhraním RS-485 je uvedeno na obr. 1. Zapojení předpokládá dva systémy a tudíž zakončení sběrnice je realizované na obou stranách. V případě propojení více systémů se zakončení připojí pouze na koncových systémech připojených na sběrnici.

Obr. 1 Schéma propojení systémů TC700 a Foxtrot s rozhraním RS-485