Foxtrot základní moduly Komunikační submodul 20.03.2020 18:57 20.03.2020 18:57

Tab. 1 Vyvedení komunikačních kanálů CH2,CH4 a DO0-1 pro CP-10x6, CP-10x8

Svorkovnice D

Svorka

MR-0105

MR-0106

MR-0115

D1

GNDS

GNDS

GNDS

D2

TxD4

CH3

RS-232

TxRx4–

CH3

RS-485

TxRx4–

CH3

RS-485

D3

RxD4

TxRx4+

TxRx4+

D4

RxD2

CH2

RS-232

RxD2

CH2

RS-232

TxRx2+

CH2

RS-485

D5

TxD2

TxD2

TxRx2–

D6

-

D7

COM1

D8

DO0

D9

DO1

Poznámky:

  1. Svorka D6 MUSÍ zůstat nezapojena, zajišťuje galvanické bezpečné oddělení obvodů komunikačních kanálů od binárních výstupů DO0 a DO1.